Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Thesis title in Czech: Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Thesis title in English: Linearity of light yield in JUNO neutrino experiment
English key words: liquid scintillator, light yield, linearity, neutrino, oscillation, JUNO, Daya Bay
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
.
Preliminary scope of work
Cílem práce je měření linearity světelného výtěžku kapalného scintilátoru.
Znalost odchylky od linearity je velmi důležitá pro interprataci dat naměřených
neutrinovým experimentem Daya Bay nebo připravovaným experimentem JUNO. Metoda
měření je založena na využití Comptonova rozptylu ve studovaném scintilátoru
a precizní spektroskopie rozptýleného gama záření.
Preliminary scope of work in English
.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html