Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Farmakoterapie bolestí hlavy u dospělých
Thesis title in Czech: Farmakoterapie bolestí hlavy u dospělých
Thesis title in English: Pharmacotherapy of headaches in adults
Key words: bolest hlavy, migréna, tenzní bolesti hlavy, cluster, nesteroidní antiflogistika, paracetamol, triptany, námelové alkaloidy, antiemetika
English key words: headache, migraine, tension-type headache, cluster headache, non-steroidal anti-inflammatory drugs, paracetamol, triptans, ergot alkaloids, antiemetics
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Supervisor: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.09.2016
Date of assignment: 13.09.2016
Date and time of defence: 21.09.2018 08:00
Date of electronic submission:31.08.2018
Date of proceeded defence: 21.09.2018
Reviewers: doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
 
 
 
Guidelines
Bolesti hlavy patří k nejčastějším zdravotním potížím. Většina (kolem 90%) primárních bolestí hlavy benigního původu patří mezi několik málo kategorií zahrnující: migrénu, tenzní bolesti hlavy, tzv. cluster bolesti a chronické denní bolesti hlavy. Pro správnou terapii, včetně farmakoterapie, je důležité zjistit typ bolesti hlavy. Je třeba vyloučit sekundární bolesti hlavy. Rešeršní DP je zaměřena na farmakoterapii primárních bolestí hlavy u dospělých. K terapii se používají léčiva z různých farmakologických skupin s různými mechanismy působení. Pozornost bude zaměřena zejména na: nesteroidní antiflogistika, paracetamol, triptany, námelové alkaloidy, antiemetika, aj.
References
Eross E, Dodick D, Eross M. The Sinus, Allergy and Migraine Study (SAMS). Headache 2007; 47:213.
Hale N, Paauw DS. Diagnosis and treatment of headache in the ambulatory care setting: a review of classic presentations and new considerations in diagnosis and management. Med Clin North Am 2014; 98:505.
Kumar KL, Cooney TG. Headaches. Med Clin North Am 1995; 79:261.
Lipton RB, Bigal ME, Steiner TJ, et al. Classification of primary headaches. Neurology 2004; 63:427.
Maizels M, Burchette R. Rapid and sensitive paradigm for screening patients with headache in primary care settings. Headache 2003; 43:441.
Silberstein SD, Rosenberg J. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache. Neurology 2000; 54:1553.
Preliminary scope of work
Diplomová práce rešeršního typu vyžaduje studium literatury týkající se primárních bolestí hlavy u dospělých. To předpokládá základní znalosti odborného stylu v anglickém jazyce a pochopitelně znalosti jak bazální, tak i klinické farmakologie nervového systému. Cílem práce je shrnout recentní poznatky z oblasti zadaného tématu DP.
Preliminary scope of work in English
Diploma thesis of search type requires a study of the literature on primary headaches in adults. This requires a basic understanding of professional style in English and, of course, knowledge of both basal and clinical pharmacology of the nervous system. The aim is to summarize recent findings in the field of a given topic of diploma thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html