Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj a charakteristika mediálního mixu v Japonsku
Thesis title in Czech: Vývoj a charakteristika mediálního mixu v Japonsku
Thesis title in English: Developmnent and characteristic of the media mix in Japan
Key words: mediální mix, transmedialita, transmediální vyprávění, manga, anime, videohra, Japonsko
English key words: media mix, transmedia, transmedia storytelling, manga, anime, videogame, Japan
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.08.2016
Date of assignment: 04.08.2016
Date and time of defence: 20.06.2017 08:30
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Date of electronic submission:17.05.2017
Date of proceeded defence: 20.06.2017
Opponents: Mgr. Jan Švelch, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
1.AZUMA, Hiroki. 2009. Otaku: Japan's database animals. University of Minnesota Press, Minneapolis. ISBN 978-0-8166-5351-5.
2.CONDRY, Ian. 2003. The soul of Anime: collaborative creativity and Japan's media success story. Duke University Press, Durham. ISBN 978-0-8223-5380-5.
3.GARCÍA, Hector. 2010. A Geek in Japan: discovering the land of manga, anime, Zen, and the tea ceremony. Tuttle Publishing, Singapore. (anglický překlad 2011, Periplus Editions). ISBN 978-1-4629-0629-1.
4.JENKINS, Henry. 2006. Convergence culture: where old and new media collide. New York University Press, New York. ISBN 978-0-8147-4281-5.
5.JENKINS, Henry. 2007. Transmedia Storytelling 101. [online] [citováno 22. 1. 2017] Dostupné z: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
6.JENKINS, Henry. 2011. Transmedia 202: Further Reflections. [online] [citováno 22. 1. 2017] Dostupné z: http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html
7.JENKINS, Henry. 2013. „Media Mix is Anime’s Life Support System”: A Conversation with Ian Condry and Marc Steinberg (Part One). [online] [citováno 26. 4. 2017] Dostupné z: http://henryjenkins.org/2013/11/media-mix-is-animes-life-support-system-a-conversation-with-ian-condry-and-mark-steinberg-part-one.html
8.KLOZOVÁ, Dominika. 2016. Výzkum japonského mediálního prostředí, jeho statické formy a vlivu na cosplay. [online] (citováno 22. 4. 2017) Dostupné z: https://cemolid.blogspot.cz/2016/12/vyzkum-japonskeho-medialniho-prostredi.html
9.KLOZOVÁ, Dominika. 2016. Fantazie napříč médii: Final Fantasy VII vesmírem nespočtu fanoušků. [online] (citováno 29. 1. 2017) Dostupné z: https://cemolid.blogspot.cz/2016/12/fantazie-napric-medii-final-fantasy-vii.html
10.McQUAIL, Denis. 2002. Úvod do teorie masové komunikace (s českou předmluvou Jana Jiráka). Portál, Praha. ISBN 80-7178-714-0
11.N.N. 2017. Final Fantasy Wiki. [online] [citováno 30. 1. 2017] Dostupné z: http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Final_Fantasy_Wiki
12.N.N. 2017. Code Geass Wiki. [online] [citováno 29. 4. 2017] Dostupné z: http://codegeass.wikia.com/wiki/Code_Geass_Wiki
13.N.N. 2017. Ouran High School Host Club Wiki. [online] [citováno 1. 5. 2017] Dostupné z: http://ouran.wikia.com/wiki/Ouran_High_School_Host_Club_Wiki
14.OGONOSKI, Matthew. 2014. Cosplaying the Media Mix: Examining Japan's Media Environment, Its Static Forms, and Its Influence on Cosplay. Speciál "Material Fan Culture“, Transformative Works and Cultures. [online] (viděno 27. 1. 2007) ISSN 1941-2258. Dostupné z: http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/526/439
15.PICARD, Martin. 2013. The Foundation of Geemu: A Brief History of Early Japanese video games. Game Studies. [online] (viděno 27. 1. 2007) ISSN:1604-7982. Dostupné z: http://gamestudies.org/1302/articles/picard
16.REISCHAUER, Edwin O., CRAIG Albert M. 2009. Dějiny Japonska. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha. ISBN 978-80-7106-513-5
17.SCHULES, Doughlas. 2015. Kawaii Japan: Defining JRPGs through the Cultural Media Mix. Kinephanos. [online] (viděno 22. 4. 2007) ISSN 1916-985X. Dostupné z: http://www.kinephanos.ca/2015/kawaii-japan/
18.STEINBERG, Marc. 2012. Anime's media mix: franchising toys and characters in Japan. University of Minnesota Press, Minneapolis. ISBN 978-0-8166-7549-4.
19.STEINBERG, Marc. 2015. 8-Bit Manga: Kadokawa’s Madara, or, The Gameic Media Mix. Kinephanos. [online] (viděno 22. 4. 2007) ISSN 1916-985X. Dostupné z: http://www.kinephanos.ca/2015/8-bit-manga/
20.SÝKORA, Jan; VESELÝ, Karel; KŘIVÁNKOVÁ, Anna; TESAŘ, Antotnín; MIŠKOV, Jan; FLÍGL, Jiří. 2014. Made in Japan: Eseje o současné japonské popkultuře. Labyrint, Praha. ISBN 978-80-87260-63-0.
Preliminary scope of work
Tématem práce je vývoj mediálního mixu v Japonsku a jeho charakteristika od historie do současnosti. Stěžejními body jsou základní prvky mediálního mixu – manga, anime a videohry. Tato média jsou popsána z historického hlediska v souvislosti s mediálním mixem. Kromě historického vývoje a vzájemného propojení těchto médií práce srovnává mediální mix s termínem transmediální vyprávění. Oba termíny definuje a dokládá jejich podobnost. Na praktickém výzkumu práce jsou ukázány konkrétní příklady mediálního mixu, jejich vzájemné srovnání a zařazení v rámci definovaných termínů mediální mix a transmedialita. Je tak docíleno výběrem vzorků sérií patřících do mediálního mixu a majících odlišná zdrojová média, na kterých jsou dokázány praktiky mediálního mixu, případně transmediálního vyprávění.
Preliminary scope of work in English
The thesis is about development of the media mix in Japan and its characteristics from the history to the present. The core points are the key elements of the media mix – manga, anime and video games. These media are described within the historical context in connection with the media mix. Beside the historical development and interconnections of these media, the thesis compares the media mix with the term transmedia storytelling. It defines both of these terms and illustrates their similarities. Practical research shows concrete examples of media mix, their mutual comparison and classification within the defined terms of media mix and transmediality. This is achieved by selecting samples with different media source from the media mix that are used as a demonstration for the media mix or transmedia storytelling practices.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html