Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Metodologie psychofyzického problému v Bergsonově Hmotě a paměti
Thesis title in Czech: Metodologie psychofyzického problému v Bergsonově Hmotě a paměti
Thesis title in English: Methodology of the mind-body problem in Bergson's Matter and Memory
Key words: Bergson|psychofyzický problém|Hmota a paměť
English key words: Bergson|mind-body problem|Matter and Memory
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Author: Mgr. Tomáš Vališka - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.07.2016
Date of assignment: 25.07.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 02.09.2016
Date and time of defence: 06.09.2017 08:30
Date of electronic submission:17.08.2017
Date of proceeded defence: 06.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bergsonova Hmota a paměť představuje originální koncepci vnímání, která je rozvinuta na základě dualistické ontologie. Bergsonovo řešení psychofyzického problému tudíž není pokusem vysvětlit jej jako izolovaný fenomén, nýbrž ambiciózním projektem, který se snaží vnímání zasadit do světa, v němž koexistují řád vnímání a matematický řád vědy. V této práci se pokusím stanovit metody, jež určují Bergsonovu argumentační strategii.

References
Bergson H., Čas a svoboda: o bezprostředních datech vědomí, Praha 1994.
Bergson H., Duration and Simultaneity, New York 1965.
Bergson H., Myšlení a pohyb, Praha 2003.
Bergson H., O povaze času, Filosofický časopis 50/2 (2002).
Bergson, H, Hmota a paměť, Praha 2003.


Čapek J., Henri Bergson na cestě ke skutečnému času, Filosofický časopis, 50/2, 2002.
Čapek J. (vyd.), Filosofie Henriho Bergsona, Praha 2003,
Čapek M., Bergson and Modern Physics, Dordrecht 1971.
Deleuze G., Bergsonismus, Praha 2006.
Lawlor L., Challenge of Bergsonism, London 2003.
Scharfstein B–A., Roots of Bergson's Philosophy, New York 1943.
Worms F., Time Thinking: Bergson's Double Philosophy of Mind, MLN, 120, 2005
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html