Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994
Thesis title in Czech: Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994
Thesis title in English: The beginnings of small businesses and small privatization process during the economic transformation period 1989-1994
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Supervisor: PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2016
Date of assignment: 15.07.2016
Date of electronic submission:30.06.2017
Date of proceeded defence: 08.09.2017
Course: Thesis Defence (YMO001)
Opponents: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá dobou tzv. transformace mezi lety 1989-1994. Ve středu zájmu je problematika přechodu z centrálně řízené ekonomiky do ekonomiky volného trhu. Zabývá se především ‘‘malými’’ transformačními procesy, jakým byla například malá privatizace a samotný fakt možnosti podnikat. Práce se zaměřuje na dopady transformačních mechanismů na začínající malé a drobné podnikatele. Paralelně se svobodou podnikání však vzniká i nové politické, morální a myšlenkové ovzduší. To, jak vše komplexně působilo na transformaci ekonomiky a společnosti, je sekundárním cílem práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html