Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Thesis title in Czech: Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Thesis title in English: The impact of nature on human health and development
Key words: příroda, zdraví, vývoj, kognice, stres, zotavení ze stresu
English key words: nature, health, development, cognition, stress, stress recovery
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Sporty v přírodě (51-600400)
Supervisor: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.07.2016
Date of assignment: 12.07.2016
Date and time of defence: 03.05.2018 09:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Date of electronic submission:05.04.2018
Date of submission of printed version:05.04.2018
Date of proceeded defence: 03.05.2018
Reviewers: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rešerše odborné zahraniční literatury zabývající se vlivem přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html