Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vztah pacienta a lékaře
Thesis title in Czech: Vztah pacienta a lékaře
Thesis title in English: Patient-doctor-relationship
Key words: de lege artis, dříve vyslovená přání, informovaný souhlas, odpovědnost, péče o zdraví, vztah pacienta a lékaře, zdravotnické právo
English key words: de lege artis, advanced directives, informed consent, liability, health care, patient-doctor-relationship, medical law
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Author: Mgr. Petra Vyvlečková - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.07.2016
Date of assignment: 04.07.2016
Confirmed by Study dept. on: 12.09.2017
Date and time of defence: 11.09.2017 11:30
Venue of defence: míst. 130 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Date of electronic submission:26.06.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Opponents: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html