Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sociální žurnalistika jako specifický typ žurnalistiky
Thesis title in Czech: Sociální žurnalistika jako specifický typ žurnalistiky
Thesis title in English: Social journalism as a specific type of journalism
Key words: sociální žurnalistika, confessional journalism, investigativní žurnalistika, literarní žurnalistika, humanistic reporting, feautre, Respekt
English key words: social journalism, confessional journalism, investigative journalism, literary journalism, humanistic reporting, feautre, Respekt
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: Mgr. Roman Hájek
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.07.2016
Date of assignment: 01.07.2016
Date and time of defence: 14.06.2017 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H011, Hollar - místn. č. 011
Date of electronic submission:19.05.2017
Date of proceeded defence: 14.06.2017
Opponents: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
AUCOIN, James. The imperative of personal journalism: James Agee and Let Us Now Praise Famous Men. Journalism. London Sage Publications, 2016, Vol. 17(3) 281–296, DOI: 10.1177/1464884914558917.

BECH-KARLSEN, Jo. Být přitom – Reportáž jako žánr a metoda. Oslo: Universitetsforlaget a Institutt for Jornalistikk, 1991, 1. vydání, ISBN 82-71-47-094-9

BOWEN, Glenn A. Grounded Theory and Sensitizing Concepts. International Journal of Qualitative Methods. International Institute for Qualitative Methodology – University of Alberta, 2006, Volume: 5 issue: 3, page(s): 12-23, DOI: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1177/160940690600500304.

BURNS, Lynette S. Žurnalistika: praktická příručka pro novináře. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-871-6.

COWARD, Rosalind. How to die well: Aesthetic and ethical issues in confessional cancer diaries. Journalism [online]. 2014, 15(5), 615-628 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/1464884914523230. ISSN 1464-8849. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884914523230

ČÁPOVÁ, H. 2017. Osobní rozhovor s autorem práce ze dne 23. 2. 2016 a 30. 3. 2017

ČÁPOVÁ, Hana. Jak zkrotit zlobivé děti? Respekt. Praha: Economia a.s., 2017, roč. 28, č. 7, s. 16-21, ISSN 0862-6545.

ČÁPOVÁ, Hana. Děti za zamčenými dveřmi. Respekt. Praha: Economia a.s., 2016, roč. 27, č. 34, s. 34-39, ISSN 0862-6545.

ČÁPOVÁ, Hana. Bojovat až do konce. Respekt. Praha: Economia a.s., 2016, roč. 27, č. 50, s. 40-43, ISSN 0862-6545.

ČÁPOVÁ, Hana. Dvě stě malých průzkumníků Respekt. Praha: Economia a.s., 2016, roč. 27, č. 46, s. 42-46, ISSN 0862-6545.

ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5825-5.

FELDSTEIN, M. A Muckraking Model: Investigative Reporting Cycles in American History. The Harvard International Journal of Press/Politics [online]. 2006, 11(2), 105-120 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/1081180X06286780. ISSN 1081-180x. Dostupné z: http://hij.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1081180X06286780

FRANK, Arthur W. Why Study People’s Stories? The Dialogical Ethics of Narrative Analysis. International Journal of Qualitative Methods. International Institute for Qualitative Methodology – University of Alberta, 2002, Volume: 1 issue: 1, page(s): 109-117, DOI: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1177/160940690200100102

GIDDENS, Anthony. Sociologie. Aktualizované a rozšířené vydání revidované Philipem W. Suttonem.Praha: Argo, 2013. ISBN 728-80-257-0807-1.

HORKÝ, Petr., BROLÍK Tomáš. Češi bez doktorů. Respekt. Praha: Economia a.s., 2016, roč. 27, č. 49, s. 16-21, ISSN 0862-6545.

HRADILKOVÁ BÁRTOVÁ, E. Osobní rozhovor s autorem práce ze dne 1. 3. 2017

JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-749-3.

KELLER, C. E., D. P. HALLAHAN, E. A. MCSHANE, E. P. CROWLEY a B. J. BLANDFORD. The Coverage of Persons with Disabilities in American Newspapers. The Journal of Special Education [online]. 1990, 24(3), 271-282 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/002246699002400302. ISSN 0022-4669. Dostupné z: http://sed.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/002246699002400302

KLEIN, Roger D., NACCARATO, S. Broadcast News Portrayal of Minorities. American Behavioral Scientist [online]. 2003, 46(12), 1611-1616 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/0002764203254617. ISSN 0002-7642. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764203254617

KUNDRA, Ondřej. Ztraceni na cestách. Respekt. Praha: Economia a.s., 2016, roč. 27, č. 28, s. 16-21, ISSN 0862-6545.

KUNELIUS, Risto., RENVALL, Mika. Stories of a public: Journalism and the validity of citizens’ testimonies. Journalism [online]. 2010, 11(5), 515-529 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/1464884910373533. ISSN 1464-8849. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884910373533

OSVALDOVÁ, Barbora., TEJKALOVÁ, Alice., ČERMÁK, Miloš., aj. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80246-1684-1.

OSVALDOVÁ, Barbora, KOPÁČ, Radim., TEJKALOVÁ, Alice., CUDLÍN, Karel, aj. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1781-7.

OSVALDOVÁ, Barbora., HALADA Jan., aj. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.

OVSIOVITCH, Jay S. News Coverage of Human Rights. POLITICAL RESEARCH QUARTERLY, Sage Publication, 1993, vol. 46, 3: pp. 671-689. Dostupné z: http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/106591299304600312

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. S českou předmluvou Jana Jiráka. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9.

McQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost, Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3093-9.

MITCHELL, Philip. The ethics of speech and thought representation in literary journalism. Journalism [online]. 2014, 15(5), 533-547 [cit. 2017-05-18]. s. 92 DOI: 10.1177/1464884914523092. ISSN 1464-8849. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884914523092

MYRICK, Jessica G., MAJOR Lesa H. a JANKOWSKI Stacie Meihaus. The Sources and Frames Used to Tell Stories About Depression and Anxiety. Electronic News [online]. 2014, 8(1), 49-63 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/1931243114523962. ISSN 1931-2431. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1931243114523962

NENGEH MENSAH, Maria., Thomas HAIG. Becoming visible, being heard? Community interpretations of first-person stories about living with HIV/AIDS in Quebec daily newspapers. International Journal of Cultural Studies [online]. 2012, 15(2), 131-148 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/1367877911416884. ISSN 1367-8779. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367877911416884

PATERSON, B. a S. SCOTT-FINDLAY. Critical Issues in Interviewing People with Traumatic Brain Injury. Qualitative Health Research [online]. 2002, 12(3), 399-409 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/104973202129119973. ISSN 1049-7323. Dostupné z: http://qhr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/104973202129119973

RUß-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Přeložila Hana BAKIČOVÁ. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0158-8.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3568-9.

RIEBAUEROVÁ, M. 2017. Osobní rozhovor s autorem práce ze dne 22. 2. 2017.

RIEBAUEROVÁ, Martina., VAISOVÁ, Tereza. Budu všude kolem tebe. Reportér. Praha: Reportér magazín, 2016, květen, [online]. ISSN 2336-4092. Dostupné z: https://reportermagazin.cz/a/imCv2/budu-vsude-kolem-tebe

TULLOCH, John. Ethics, trust and the first person in the narration of long-form journalism. Journalism [online]. 2014, 15(5), 629-638 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/1464884914523233. ISSN 1464-8849. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884914523233

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.

TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

TRAQUINA, Nelson. Theory Consolidation in the Study of Journalism. Journalism [online]. 2004, 5(1), 97-116 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/1464884904039557. ISSN 1464-8849. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884904039557

TŘEŠŇÁK, P. 2017. Osobní rozhovor s autorem práce ze dne 25. 5. 2016 a 8. 3. 2017

TŘEŠŇÁK, Petr. AIDS se vrací. Respekt. Praha: Economia a.s., 2016, roč. 27, č. 16, s. 16-21. ISSN 0862-6545.

TŘEŠŇÁK, Petr. Když se ztrácí paměť. Respekt. Praha: Economia a.s., 2016, roč. 27, č. 35, s. 16-21. ISSN 0862-6545.

TŘEŠŇÁK, Petr. Neviditelní. Respekt Speciál. Praha: Economia a.s., 2015, roč. 1, č. 3, s. 5-129, ISSN 2336-6001.

TŘEŠŇÁK, Petr. Neviditelní. Děti úplňku. Respekt Speciál. Praha: Economia a.s., 2015, roč. 1, č. 3, s. 58-66, ISSN 2336-6001.

TŘEŠŇÁK, Petr. Neviditelní. Cena za dobrou smrt. Respekt Speciál. Praha: Economia a.s., 2015, roč. 1, č. 3, s. 58-66, ISSN 2336-6001.

TŘEŠŇÁK, Petr. Neviditelní. V pravém rohu nebe. Respekt Speciál. Praha: Economia a.s., 2015, roč. 1, č. 3, s. 24-31, ISSN 2336-6001.

TŘEŠŇÁK, Petr. Neviditelní. Dobrodružství v pavilonu č. 14. Respekt Speciál. Praha: Economia a.s., 2015, roč. 1, č. 3, s. 80-87, ISSN 2336-6001.

TŘEŠŇÁK, Petr. Neviditelní. Ztracené děti jdou domů. Respekt Speciál. Praha: Economia a.s., 2015, roč. 1, č. 3, s. 112-119, ISSN 2336-6001.

VAISOVÁ, T. 2017. Osobní rozhovor s autorem práce ze dne 20. 2. 2017

WAHL, Otto F. News Media Portrayal of Mental Illness. American Behavioral Scientist [online]. 2003, 46(12), 1594-1600 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1177/0002764203254615. ISSN 0002-7642. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764203254615.

ŽIŽKOVÁ, Markéta. Nová podoba zpravodajství a publicistiky v časopise Respekt s
novým formátem. Vítězství a prohry. Praha, 2011. 41s. Bakalářská práce. Univerzita
Karlova, Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce Doc.
PhDr. Barbora Osvaldová.
Preliminary scope of work
Cílem práce je vymezit sociální žurnalistiku jako autonomní a specifický typ žurnalistiky, jenž navzdory svému okrajovému postavení snese srovnání např. se sportovní či politickou žurnalistikou. Na základě studia existující literatury a dostupných zdrojů stanovím základní konstitutivní rysy sociální žurnalistiky (z hlediska témat, povahy práce, novinářské etiky či typických žánrů) a pokusím se o její vymezení vůči podobným pojmům (např. confession journalism). Součástí hledání definice budou rovněž rozhovory s novináři, kteří se sociální žurnalistikou zabývají a doplní literaturu svým vlastním vnímáním této novinářské oblasti. Sekundárním cílem práce je přiblížit problematiku dané oblasti a odkrýt/osvětlit význam sociální žurnalistiky pro společnost.
Preliminary scope of work in English
The goal of this paper is to delineate social journalism as an autonomous and distict type of journalism, which, despite its peripherality , bears comparison with F.I. sports or political journalism. I will try to establish, based on research of existing academic writings and other sources available, its constitutive traits ( according to its subject matter, kind of work involved, journalistic ethics or covered genres ) and I will also attempt to contrast it with similar concepts such as confession journalism. An intergal part in search of defining the area of social journalism will be also several interviews with practicioning professionals dealing with social journalism, whose viewpoints of these issues will be presented. A secondary goal of the thesis is to acquaint the reader with the given problematics as well as demonstrate the bearing of social journalism upon society.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html