Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sémantické posuny původního starořeckého lexika v současné novořečtině
Thesis title in Czech: Sémantické posuny původního starořeckého lexika v současné novořečtině
Thesis title in English: The semantic changes of the original Ancient Greek vocabulary in Modern Greek
Key words: sémantika|sémantické přístupy|změna významu|slovní zásoba|klasická řečtina|nová řečtina|diachronní
English key words: semantics|change of meaning|vocabulary|Classical Greek|Modern Greek|diachronic|semantic approaches
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Supervisor: Mgr. Dita Vořechovská
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.06.2016
Date of assignment: 30.06.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 25.07.2016
Date and time of defence: 04.09.2019 10:00
Date of electronic submission:02.08.2019
Date of proceeded defence: 04.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se bude zabývat diachronní sémantikou řeckého jazyka. Autorka se v úvodu práce pokusí teoreticky obsáhnout problematiku sémantických změn.Vdalší části bude na základě vybraných slov sledovat změnu jejich významu v čase, použití či frekventovanost výskytu.Porovnání bude provedeno mezi klasickou řečtinou a novořečtinou,příp.s ohledem naostatní vývojové fáze řečtiny.
References
Μπαμπινιώτης, Γ., Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των λέξεων.Κέντρο λεξικολογίας, 2.έκδ. 2011
Traugott, Elizabeth Closs; Dasher, Richard B., Regularity in Semantic Change. Port Chester, NY, USA: Cambridge University Press, 2001
Peregrin, Jaroslav, Úvod do teoretické sémantiky. 2.aktual.vyd., 2002
Setatos, „Semantic change“. In: Christidis (ed.), A history of Ancient Greek. CUP 2007 (s. 667-677)
Černý J., Holeš, J. Sémiotika. Praha: Portál 2004
Fisiak, Jacek, Historical semantics, historical word-formation. Berlin: Mouton, 1985
Geeraerts, Dirk. Diachronic prototype semantics: a contribution to historical lexicology. Oxford: Clarendon Press, 1997
Eckardt, Regine,Meaning Change in Grammaticalization : An Enquiry into Semantic Reanalysis. Oxford University Press, 2006
+ další literatura dle výběru autorky a konzultací
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html