Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Klavírne dielo Alexandra Moyzesa (1906–1984) v dobovom kontexte
Thesis title in thesis language (Slovak): Klavírne dielo Alexandra Moyzesa (1906–1984) v dobovom kontexte
Thesis title in Czech: Klavírní dílo Alexandra Moyzese (1906–1984) v dobovém kontextu
Thesis title in English: Piano Works by Alexander Moyzes (1906–1984) in their Historical Context
Key words: Moyzes, Sonáta e-mol, dielo 2 pre klavír; klavírne dielo, hudobná analýza, Brahms, Novák, Suchoň
English key words: Moyzes, Piano Sonata in E minor, op. 2; piano works, musical analysis, Brahms, Novak, Suchon
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Musicology (21-UHV)
Supervisor: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.06.2016
Date of assignment: 27.06.2016
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 11.07.2016
Date and time of defence: 04.09.2017 09:00
Date of electronic submission:28.06.2017
Date of proceeded defence: 04.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
 
 
 
Guidelines
Zamýšľaná magisterská práca nadväzuje na prácu bakalársku, ktorá sa sústredila na Moyzesovu klavírnu Sonátu a zaoberala sa ňou predovšetkým z hľadiska prameňov. S cieľom poukázania na možné inšpiračné zdroje Sonáty a ďalších skladieb sa ťažiskom tejto diplomovej práce stáva ich zasadenie do historického kontextu klavírnej hudby 19. a 20. storočia. Prostredníctvom kompozične-technických a štýlových analýz vybraných klavírnych sonát, a iných diel chceme prispieť k bližšej charakteristike skladateľskej osobnosti Moyzesa. K vybraným skladbám patria: Brahmsova Sonáta f mol, op. 5 a Variácie a fúga na Händelovu tému, op. 24 z hľadiska sledovania prostriedkov klavírnej techniky, Sonáta Eroica, op. 24 Vítezslava Nováka ako Moyzesovho učiteľa, ale i z dôvodu ich spoločnej záľuby v práci s modalitou či Sonáta Rustica Eugena Suchoňa Moyzesovho rovesníka, ktorý danou skladbou z cyklu Obrázky zo Slovenska prispel k rozvoju slovenskej hudobnej moderny.
References
American Brahms Society, Brodbeck, David Lee (ed.). Brahms Studies, Lincoln, 1994-2001.[1]
Bozarth, Georg S.; Fritsch, Walter. „Johannes Brahms“ Grove Music Online. Oxford Music Online. 2 June 2016 <http://oxfordmusic.mlp.cz/subscriber/article/grove/music/51879#S51879>.
Burlas, Ladislav. Alexander Moyzes, Bratislava 1956.
Burlas, Ladislav. Slovenská hudobná moderna, Bratislava 1983.
Černý, Jaromír a kol. Hudba v českých dějinách: Od středověku do nové doby, Praha 1989.
Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music, California 1989. Dahlhaus, Carl. Zwischen Romantik und Moderne: Vier Studien z. Musikgeschichte d. späteren 19. Jahrhunderts, München 1974.
Hrušovský, Ivan. Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, Bratislava 1964.
Chalupka, Ľubomír (ed.). K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, Bratislava 2007.
Janeček, Karel. Harmonie rozborem, Praha 1982.
Janeček, Karel. Základy moderní harmonie, Praha 1965.
Marián Jurík, Peter Zagar (ed.). 100 slovenských skladateľov, Bratislava 1998.
Lébl, Vladimír. Vítězslav Novák: život a dílo, Praha 1964.
Schmidt, Christian Martin. „Johannes Brahms“, in: Ludwig Finscher (ed.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil sv. 3, Kassel 2000, s. 626-716.
Suchoň, Eugen. Denník z notovej osnovy, Bratislava 2012.
odkazy na skladateľov A. Moyzesa, V. Nováka, E. Suchoňa v slovníkoch: Grove Music Online http: , Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Personenteil, sv. 12, 16), Československý hudební slovník osob a institucí (sv. 2).

[1]elektronický zdroj prístupný cez UK
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html