Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Inovativní formy hodnocení v současné škole se zaměřením na projekt Mapy učebního pokroku
Thesis title in Czech: Inovativní formy hodnocení v současné škole se zaměřením na projekt Mapy učebního pokroku
Thesis title in English: Innovative forms of assessment in the present school focusing on project learning progress map
Key words: hodnocení, konstruktivistický přístup ve výuce, klasifikace, portfolio, mapy učebního pokroku, vývojová kontinua
English key words: assessment, constructivism in education, forms of assessment, portfolio, progress map
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Supervisor: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.10.2015
Date of assignment: 02.10.2015
Date and time of defence: 09.01.2017 12:45
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M204, seminární místnost
Date of electronic submission:07.12.2016
Date of proceeded defence: 09.01.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí s aktuální literaturou zaměřenou na hodnocení žáků. Na základě analýzy literatury zpracuje teoretickou část práce, kde se dominantně zaměří na formativní aspekty školního hodnocení a postupy a nástroje skrývající se pod názvem Mapy učebního pokroku. V empirické části práce se student zaměří na zjištění toho, jak jsou Mapy učebního pokroku užívány v českých základních školách, na jaké překážky jejich užívání naráží.
References
Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999
Košťálová, H., Míková, J., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008
Stará, J. a kol. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe 2006
Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada 2009
Kratochvílová, J. Systém hodnocení a sebehodnocení, zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD 2011
Číhalová, E., Mayer, I. Klasifikace slovní hodnocení, zkušenosti z praxe na ZŠ. Praha: Strom 1997
Schimunek, F. P. Slovní hodnocení žáků Praha: Portál 1994
HILL, B. C. Developmental continuums, A framework for literacy instruction and assessment K-8. Canada: Gordon Publishing 2001
Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál 1998
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html