Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl
Thesis title in thesis language (Slovak): Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl
Thesis title in Czech: Příprava povrchu Si(110)-Tl pro depozici organických molekul
Thesis title in English: Preparation of the Si(110)-Tl surface for deposition of organic molecules
Key words: STM, Si(110), Tl, 16x2, 1x1, ftalocyaniny
English key words: STM, Si(110), Tl, 16x2, 1x1, phthalocyanines
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.01.2017
Date of assignment: 23.02.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.02.2017
Date and time of defence: 26.06.2018 09:00
Date of electronic submission:18.05.2018
Date of submission of printed version:18.05.2018
Date of proceeded defence: 26.06.2018
Opponents: RNDr. Petr Zimmermann, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Zvládnutí techniky řádkovací tunelové mikroskopie.
2) Nalezení podmínek pro optimální přípravu homogenního povrchu Si(110)-Tl.
3) Rešerše literatury z oblasti interakce kovů s povrchem Si(110).
4) Test depozice organických molekul na připravený povrch.
5) Zpracování a diskuse výsledků.
References
[1] B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
[2] J.M. Gottfried: Surface chemistry of porphyrins and phthalocyanines, Surf. Sci. Rep. 70 (2015) 259–379.
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Preliminary scope of work
Čerstvé výsledky ukazují, že povrch Si(111)-Tl může být použit pro růst uspořádaných vrstev organických molekul - ftalocyaninů díky pasivaci reaktivního povrchu Si. Podobnou strukturu Tl-Si lze pravděpodobně připravit i na povrchu s orientací (110). Oproti Si(111) je tento povrch anizotropní a lze očekávat, že se anizotropie promítne do růstu uspořádaných vrstev.

Cílem práce bude najít podmínky pro přípravu homogenního povrchu Si(110)-Tl, kvalita povrchu bude kontrolována pomocí řádkovací tunelové mikroskopie (STM). Pomocí STM budou dále studovány elektronické vlastnosti povrchu, přítomnost a vliv defektů. Následně bude otestován růst vrstev organických molekul na tomto povrchu. Téma práce zapadá do širšího výzkumného plánu v současnosti realizovaného ve skupině.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=242
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=242
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html