Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Budování 28. října jako symbolu české státnosti
Thesis title in Czech: Budování 28. října jako symbolu české státnosti
Thesis title in English: Constructing October 28 as the symbol of Czech statehood
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.06.2016
Date of assignment: 07.06.2016
Date and time of defence: 12.06.2017 08:30
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Date of electronic submission:18.05.2017
Date of proceeded defence: 12.06.2017
Reviewers: Mgr. Klára Marková
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
První republika hraje ve smyslu české státnosti důležitou roli, nejenže se na ni dnes odvoláváme jako na jednu z prvních demokracií své doby v Evropě, ale jsme na ni hrdí i z důvodu vítězství národní svobody, vítězství českého, potažmo československého, národa nad pociťovaným útlakem Rakouska-Uherska.

Ve výročí dne samotného vzniku Československé republiky konají se již desítky let po celé republice národ vyzdvihující oslavy, o jejichž kořenech do minulosti toho však příliš nevíme. Ačkoli 28. říjen jakožto státní svátek patří k nejvýznamnějším, není každému známo, kdy se státním svátkem stal, a jak se tento narativ opanující 28. říjen vůbec v historii konstruoval. Právě tuto mezeru se snaží vyplnit práce Budování 28. října jako symbolu české státnosti.

Práce je pojata jako kvalitativní diskursivní analýza novinových článků listu Venkov vycházejících vždy k výročí vzniku Československa mezi lety 1918-1938. Na základě prostudovaného tisku vydaného ve zmíněném 20letém období jsou vybírány zajímavé odstavce píšící o 28. říjnu, které dohromady v průběhu let přispěly k tvorbě onoho národního symbolu.

Prostřednictvím soudobé literatury píšící o době po roce 1918 v Československu je v textu zmíněna také úloha první republiky v české národní tradici, je zde rozváděna její nepostradatelnost ve vývoji československého/českého státu. V neposlední řadě se práce věnuje dějinám prvorepublikových médií, pomocí kterých je obhajován výběr listu Venkov.

Součástí práce je i využití teorie symbolů, na niž je následně aplikován praktický příklad 28. října.
References
1. Deník Venkov
2. KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. (2010). Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8.
3. PAVLÍČEK, Václav. (2002). O české státnosti 1. Praha: Karolinum. 413 s. ISBN 80-246-0489-2.
4. PAVLÍČEK, Václav. (2009). O české státnosti 3. Praha: Karolinum. 543 s. ISBN 978-80-246-1642-1.
5. BROKLOVÁ, Eva. (1992). Československá demokracie: Politický systém ČSR 1918-1938. Praha: SLON. 168 s. ISBN 80-901059-6-3.
6. ČADA, Václav. (1988). 28. říjen 1918 skutečnost, sny a iluze. Praha: Mladá fronta. 301 s. ISBN 23-065-88.
7. HARNA, Josef, VALENTA, Jaroslav, VORÁČEK, Emil. (1999). Československo 1918-1938 Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV ČR. 367 s. ISBN 80-85268-99-X
8. TSAI, George. (2016). The Morality of State Symbolic Power. Social Theory & Practice. Vol. 42. Issue 2. ISSN 0037-802X.
9. WAN DER WUSTEN, Herman. (2012). Symbols in political centres. Where they are and what they mean. Revue Belge de Géographie. Issue 1-2. ISSN 13772368.
10. LIU, James H, SIBLEY, Chris G, HUANG, Li-li. (2014). History Matters: Effects of Culture-specific Symbols on Political Attitudes and Intergroup Relations. Political Psychology. Vol. 35. Issue 1. ISSN 0162-895X.
Preliminary scope of work
Začátek práce bude věnován vysvětlení, proč je dané téma zajímavé a současné společnosti stále aktuální. Na toto zdůvodnění naváže kapitola o úloze první republiky v české tradici, v které bude rozebírán její demokratický původ a odkaz následujícím republikám - druhé, třetí a republice po roce 1948 až do nynějška. Další kapitola vysvětlí úlohu 28. října v českém národě, jak dnes tento svátek společnost vnímá a co si o něm v dlouhodobém kontextu myslí. Na tuto část se plynule napojí teorie symbolů, na kterou bude 28. říjen aplikován. Poslední část zahrne samotnou analýzu novinových článků, rozebere zajímavosti a shrne nabyté poznatky do uceleného závěru.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html