Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí – skutečnost nebo mýtus?
Thesis title in Czech: Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí – skutečnost nebo mýtus?
Thesis title in English: Latitudinal diversity gradient of vascular plant species in the alpine areas – fact or fiction?
Key words: latitudinální gradient diverzity, alpínská vegetace, diverzita cévnatých rostlin, temperátní pohoří, tropická pohoří
English key words: latitudinal diversity gradient, alpine vegetation, vascular plant diversity, temperate mountain ranges, tropical mountain ranges
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.11.2019
Date of assignment: 28.11.2019
Date of electronic submission:05.06.2020
Date of submission of printed version:08.06.2020
Date of proceeded defence: 09.07.2020
Reviewers: Mgr. Martin Macek, Ph.D.
 
 
 
References
Korner C. & Spehn E.M. 2002. Mountain Biodiversity. A Global Assessment. Panthenon Publ.
Burga C.A. et al. 2004. Gebirge der Erde. Ulmer.
Preliminary scope of work
Společenstva alpínských rostlin jsou charakterizována velkou druhovou diverzitou. Jaká je proměnlivost této diverzity v různých horských oblastech světa na různých prostorových škálách však dosud nebylo popsáno. Otázkou tak mimo jiné zůstává, do jaké míry diverzita alpinských společenstev rostlin odpovídá obecnému makroekologickému gradientu klesající diverzity organismů od rovníku do vyšších zeměpisných šířek. Cílem bakalářské práce je porovnat druhovou diverzitu alpínských společenstev rostlin na gradientu zeměpisné šířky a popsat hlavní faktory, které tuto diverzitu určují. Práce bude zaměřená především na porovnání diverzity temperátních a tropických horských oblastí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html