Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Keywords and Frequent Words of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye
Thesis title in Czech: Klíčová a frekventovaná slova v románu J.D. Salingera The Catcher in the Rye
Thesis title in English: Keywords and Frequent Words of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye
Key words: klíčová slova|frekvence|korpusová lingvistika|stylistika|neformální jazyk
English key words: keywords|frequency|corpus linguistics|stylistics|informal language
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Supervisor: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.05.2016
Date of assignment: 30.05.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 30.05.2016
Date and time of defence: 11.09.2017 00:00
Date of electronic submission:31.07.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce podá korpusově stylistickou analýzu románu J.D. Salingera The Catcher in the Rye (Kdo chytá v žitě). Výchozím bodem analýzy bude frekvenční seznam slov a klíčová slova. Referenční korpus, na jehož pozadí budou klíčová slova identifikována, budou tvořit dnešní romány určené stejné věkové skupině mladých čtenářů jako Salingerův román a psané podobnou formou (neformální americká angličtina, vyprávění v první osobě, převaha monologu hlavního hrdiny).
Autorka analyzuje frekvenční seznam románu The Catcher in the Rye a moderních románů (zejména kolokace a n-gramy). Dále se zaměří na klíčová slova (pozitivní i negativní) ve zkoumaném románu na pozadí románů moderních. Popíše jak tzv. ‚aboutness words‘, tak lexikální a gramatické stylové indikátory.
Podrobná analýza frekventovaných a klíčových slov by měla ukázat rysy typické pro jazyk zkoumaného románu a jejich funkci v textu. Zároveň by se mělo ukázat, zda se rysy tohoto typu románu se za posledních šedesát let změnily a případně jaké změny v jazyce mohou reflektovat.
References
Adolphs, S. (2006) Introducing Electronic Text Analysis. A Practical Guide far Language and Literary Studies. London: Routledge. Chapters 3-5.

Costello, D. (1959) ‚The Language of 'The Catcher in the Rye‘, American Speech 34:3, 172-181.

Culpeper, J. (2009) ‚Keyness. Words, parts-of-speech and semantic categories in the character-talk of Shakespeare’s Romeo and Juliet‘, International Journal of Corpus Linguistics 14:1, 29–59.

Fischer-Starcke, B. (2009) ‚Keywords and frequent phrases of Jane Austen’s Pride and Prejudice. A corpus-stylistic analysis‘, International Journal of Corpus Linguistics 14:4, 492–523.

Graham, S. (2007) J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. London/New York: Routledge.

Leech, G. and M. Short (1981) Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. Harlow: Pearson Education.

Mahlberg, M. (2007) ‚Corpus stylistics: bridging the gap between linguistic and literary studies‘, in M. Hoey, M. Mahlberg, M. Stubbs and W. Teubert, Text, Discourse and Corpora. London: Continuum. 219-243.

Scott, M. (2010) ‚Problems in investigating keyness, or clearing the undergrowth and marking out trails ...‘ in M. Bondi and M. Scott (eds) Keyness in Texts. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 43-58.

Scott, M. and C. Tribble (2006) Textual Patterns. Key Words and Corpus Analysis in Language Education. Amsterdam: John Benjamins.

Stubbs, M. (2005) ‚Conrad in the computer: examples of quantitative stylistics methods‘, Language and Literature, 14, 1: 5-24.

Stubbs, M. (2010) ‚Three concepts of keywords‘ in M. Bondi and M. Scott (eds) Keyness in Texts. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Publishing Company. 21-42.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html