Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Českoslovenští historici a západoevropská historiografie. Sonda do kontaktů s frankofonním světem v meziválečném období
Thesis title in Czech: Českoslovenští historici a západoevropská historiografie. Sonda do kontaktů s frankofonním světem v meziválečném období
Thesis title in English: Czechoslovak historians and West European historiography. The probe into contacts with French-speaking world during the interwar period
Key words: historiografie, historické sjezdy, československo-francouzské vztahy, meziválečné období, edice dokumentů
English key words: historiography, congresses of historicas sciences, czechoslowak-french relations, interwar period, document edition
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Supervisor: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.05.2016
Date of assignment: 25.05.2016
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 08.06.2016
Date and time of defence: 13.06.2017 07:45
Date of electronic submission:08.05.2017
Date of proceeded defence: 13.06.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
 
 
 
Guidelines
Meziválečná československá historiografie byla orientována na frankofonní prostředí více než v současné době. Možností kontaktovat se s ním byla řada, jednou z nich bylo např. setkávání na mezinárodních odborných sjezdech a konferencích. Bakalářská práce bude zaměřena konkrétně na účast československých historiků na 8. mezinárodním kongresu historických věd v Curychu v roce 1938 a dění kolem něj. Na základě úředních dokumentů a korespondence chce ukázat vztahy československých badatelů se západoevropskými historiografy. Vyjde z rozboru programu sjezdu, analyzuje podíl československých historiků na něm, a to i pokud jde o přípravu jejich vystoupení, koordinaci se zahraničními kolegy (na základě korespondence) a zaměří se i na sledování kontaktů po sjezdu, ve vypjatém období kolem vypuknutí 2. světové války.
References
LACH, Jiří, Účast československých historiků na sjezdech ve Varšavě (1933) a v Curychu (1938) a na činnosti CISH, in: ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMOUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA, POLITOLOGICA 5, Olomouc, 2006, s. 293-302
STLOUKAL, Karel, VIII. mezinárodní kongres věd historických v Curychu. Karel Stloukal. In: Český časopis historický / Praha : Historický klub 44, č. 3-4, (1938,) s. 503-531
KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha, 2009
HNILICA, Jiří, Kulturní a intelektuální výměna mezi Československem a Francií (1875-1925). Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2005, roč. 1-2, s. 95-126
Národní archiv České republiky, fond Ministerstvo školství, Praha
Národní archiv České republiky, fond Šusta Josef, PhDr.
Archiv Univerzity Karlovy, fond Prokeš Jaroslav
Archiv Národního muzea, fond Stloukal Karel
Masarykův ústav a archiv akademie věd České republiky, fond Odložilík Otakar
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html