Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Srovnání ruské a české recepce Korolenkovy prózy Slepý hudebník
Thesis title in Czech: Srovnání ruské a české recepce Korolenkovy prózy Slepý hudebník
Thesis title in English: Comparison of Russian and Czech perception of Korolenko's prose The Blind Musician
Key words: Vladimir Galaktionovič Korolenko|ruská literatura|literární kritika|recepční studia|Slepý hudebník
English key words: Vladimir Galaktionovich Korolenko|russian literature|literary criticism|reception studies|The Blind Musician
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.05.2016
Date of assignment: 26.05.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 30.05.2016
Date and time of defence: 04.09.2017 10:00
Date of electronic submission:03.08.2017
Date of proceeded defence: 04.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je porovnání ruské a české recepce prózy Vladimíra Galaktionoviče Korolenka Slepý muzikant. Práce bude obsahovat pojednání o životě a díle autora a stručnou analýzu prózy Slepý muzikant. Těžištěm práce bude popsání vybrané recepce Korolenkovy prózy v dobové žurnalistice a literární kritice nejprve v Rusku a poté v Čechách. V závěru bude rozdílná recepce v těchto dvou zemích srovnána.
References
MATORINA, R.P.: Opisanije rukopisej V.G. Korolenko : Chudožestvennyje proizvedenija, literaturno-kritičeskije stat’ji, istoričeskije i etnografičeskije raboty, zapisnyje knižki, materialy k proizvedenijam. Moskva: Gos. Ordena Lenina biblioteka SSSR im.V.I.Lenina, 1950
KOROLENKO, V.G.: Neizdannyj V.G. Korolenko : Dnevniki i zapisnyje knižki 1919-1921. Moskva: Paškov dom, 2013
ZAHRÁDKA, M. a kol.: Slovník rusko-českých literárních vztahů. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008
KOROLENKO, V.G.: Literaturno-kritičeskije stat’ji i vospominanija; Publicistika. Moskva: Pravda. 1953
VLAŠÍNOVÁ, V: Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. Brno: UniversitaJ.E.Purkyně, 1975
RICHTEREK, O., PŮŽA, M.: Dialog kultur].Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009
PETRIŠEV, A.B.: V.G. Korolenko : žizn’ i tvorčestvo : sbornik statej. Petrohrad: Mysĺ, 1922
KOSÍKOVÁ, A.: V. G. Korolenko Slepý muzikant. Diplomová práce, FFUK Praha, 1957
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html