Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
Thesis title in Czech: Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
Thesis title in English: Aspectual periphrases in Italian and their Czech counterparts in the parallel corpus InterCorp
Key words: Povaha slovesného děje; perifráze; ingresivní; kontinuativní; terminativní; italština; čeština; paralelní korpus InterCorp.
English key words: Aktionsart; periphrases; ingressive; continuative; conclusive; Italian; Czech; parallel corpus InterCorp.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Romance Studies (21-URS)
Supervisor: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.05.2016
Date of assignment: 18.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 19.05.2016
Date and time of defence: 21.06.2017 13:00
Date of electronic submission:11.05.2017
Date of proceeded defence: 21.06.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomant se ve své práci pokusí nastínit problematiku aspektu/vidu mezi italštinou a češtinou. Po kritické diskusi některých koncepcí vyjde z klasifikace významů povahy slovesného děje (PSD) (dle Zavadil – Čermák 2010) a zaměří se na fázové perifráze, jejichž funkcí je vyjadřovat počátek, průběh či konec děje. Na základě dat z italsko-českého paralelního korpusu InterCorp se práce zaměří nejen na klasifikaci těchto perifrází, ale také na jejich české ekvivalenty. Práce bude vypracována podle následující – předběžné – osnovy:

1. Aspekt a vid v italštině a v češtině
2. Povaha slovesného děje (PSD) vs. azione verbale
3. Fázové významy PSD – počátek, průběh a konec děje.
4. Fázové perifráze v italštině
4.1. Ingresivní
4.2. Durativní (kontinuativní a progresivní)
4.3. Terminativní
5. České protějšky jednotlivých perifrází
6. Závěry
Résumé (v češtině a v italštině)
Bibliografie
References
Čermák, P. – Nádvorníková, O. et al., Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. (kap. 4 Slovesné perifráze s významem iniciální ingresivnosti v románských jazycích a typologie jejich českých protějšků). Praha: Karolinum 2015.
Hamplová, S. K problematice vidovosti v italštině. Praha, UK 1994.
Hamplová, S. Mluvnice italštiny. Praha, Leda 2004.
Renzi, L. (ed.) Grande grammatica italiana di consultazione I – III, Bologna, il Mulino 1988-1994.
Zavadil, B. – Čermák, P. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum 2010.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html