Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Distribuované výpočty a úložisko pomocou Javascriptu
Thesis title in Czech: Distribuované výpočty a úložisko pomocou Javascriptu
Thesis title in English: Distributed Computations and Storage Using Javascript
Key words: distribuované výpočty, javascript, peer-to-peer, web, prehliadač, siete, distribuované hash tabuľky
English key words: distributed computations, javascript, peer-to-peer, web, browser, networking, distributed hash tables
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.05.2016
Date of assignment: 22.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 27.05.2016
Guidelines
Cieľom práce je zpracovať analýzu najdôležitejších aspektov distribuovania výpočtov pomocou moderného JavaScriptu do prehliadačov vrátane realizovateľnosti vzhľadom na možnosti jazyka a prostredia prehliadača, efektivity, použiteľnosti, výhodnosti vzhľadom na prenos dát a bezpečnosti. Týmto spôsobom bude jednoduchšie masívne rozšíriť výpočty ku koncovým užívateľom, čo môže byť výhodné i vzhľadom k tomu, že JavaScript nebol navrhovaný pre tento use-case. Zároveň vytvorí návrh decentralizovaného úložiska založeného primárne na duplikácií dát u klientov namiesto servrov. Tvrdenia budú podložené proof-of-concept implementáciou, ktorá bude experimentálne otestovaná.
References
Brian P. Hogan: HTML5 and CSS3: Level Up with Today's Web Technologies, 2nd Edition

ECMAScript, E. C. M. A., and European Computer Manufacturers Association. "ECMAScript Language Specification." (2011).

Kruliš, Martin, Zbynek Falt, and Filip Zavoral. "Exploiting HTML5 Technologies for Distributed Parasitic Web Storge⋆." Databases, Texts (2014): 71.

Reginald, C., Putra, G., Belloum, A., Koulouzis, S., Bubak, M., de Laat, C.: Distributed Computing on an Ensemble of Browsers. (2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html