Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kariérní volby žen a mužů
Thesis title in Czech: Kariérní volby žen a mužů
Thesis title in English: Career choices of men and women
Key words: Kariérní volba|kariéra|gender|pracovní motivace|pracovní trh
English key words: Vocational choice|career|gender|work motivation|labour market
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.05.2016
Date of assignment: 17.05.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 31.05.2016
Date and time of defence: 05.09.2018 00:00
Date of electronic submission:31.07.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: Mgr. Jiřina Sněhotová
 
 
 
Guidelines
Problematika různých aspektů kariéry mužů a žen souvisí s problematikou rozhodování a kariérních voleb. Atraktivita a význam rozhodování v kariéře narůstá zejména v posledních letech v ekonomicky rozvinutých státech v souvislosti s rovnými příležitostmi a svobodou rozhodování jednotlivců. Cílem teoretické části je zmapovat faktory ovlivňující kariérní volby mužů a žen, následně porovnat tyto faktory, např. i v kontextu interkulturních hodnot.

Empirická část předloží návrh výzkumu zaměřeného na identifikaci genderově specifických faktorů ovlivňujících kariérní volby, které sami pracovníci vnímají jako mající vliv na jejich profesní zkušenost.
References
Asklöf, C. (Ed.). (2003). Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů. Praha: Institut pro místní správu.

Chhin, C. S., Bleeker, M., & Jacobs, J. (2008). Gender-typed occupational choices: The long-term impact of parents' beliefs and expectations. In H. M.Watt, S. Jacquelynne (Eds.), Gender and occupational outcomes: Longitudinal assessments of individual, social, and cultural influences, (s. 215-234). Washington DC, US: American Psychological Association.

Eccles, J. S. (2009). Who am I and what am I going to do with my life? Personal and collective identities as motivators of action. Educational psychologist, 44(2), 78-89. Education at glance 2009: OECD indicators. (2009) Paris: OECD.

Havelková, B. (2007). Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (s. 255-311). San Francisco: Jossey-Bass.

Sokačová, L. (Ed.). (2006). Kariéra – Rodina – Rovné příležitosti. Praha: Gender Studies.http://www.genderstudies.cz/publikace/

Sokačová, L. (Ed.). (2006). Ženy v řídích pozicích. Praha: Gender Studies.http://www.genderstudies.cz/publikace/

Vendel, Š. (2008). Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html