Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Život Josefa Urválka
Thesis title in Czech: Život Josefa Urválka
Thesis title in English: Life of Josef Urválek
Key words: Josef Urválek, prokurátor, politické procesy, komunistický režim
English key words: Josef Urválek, prosecutor, political trials, communist regime
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.05.2016
Date of assignment: 11.05.2016
Date and time of defence: 10.09.2018 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:12.07.2018
Date of proceeded defence: 10.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je zachycení životních osudů Josefa Urválka (1910- 1979), komunistického prokurátora Státního soudu a později soudce, se zvláštním zaměřením na jeho rané osudy.
References
Archivy:
Národní archiv
Archiv bezpečnostních složek

Babka, Šimánková, Vorel: Československá justice v letech 1948 - 1953 (3 svazky)
Hejl: Zpráva o organizovaném násilí
Kosatík: České okamžiky
Bobek, Molek, Šimíček: Komunistické právo v Československu
Kaplan: Komunistický režim a politické procesy v Československu
Kuklík: Dějiny československého práva 1945 - 1989
Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html