Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nemoc a nemocní v poselstvích sv. Jana Pavla II. ke Světovým dnům nemocných
Thesis title in Czech: Nemoc a nemocní v poselstvích sv. Jana Pavla II. ke Světovým
dnům nemocných
Thesis title in English: Sickness and sick people in the messages of saint John Paul II.
for the Worlds days of the Sick
Key words: nemoc utrpení pastorace útěcha
English key words: sickness, suffering, pastoration, solace
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Supervisor: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.05.2016
Date of assignment: 10.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 12.05.2016
Date and time of defence: 15.06.2017 13:00
Date of electronic submission:27.04.2017
Date of submission of printed version:27.04.2017
Date of proceeded defence: 15.06.2017
Opponents: MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines

Po úvodní obecné části, která má charakterizovat zásadní postoje křesťanství k nemoci a utrpeníBible, KKC, apod.), provést analýzu Poselství Jana Pavla II. ke dnům nemocných zejména s ohledem na různost adresátů, různost zdravotních problémů a různost prostředí, do kterých se autor obrací.
Výsledky uspořádat do skupin. Dále provést analýzu postoje papeže Jana Pavla II. k nemoci a utrpení v jeho jiných dílech, případně v literatuře, která pojednává o něm. Porovnat postoje z Poselství s postoji s jiné literateury, případěšn z jeho vlastní nemoci a nemohoucnosti.
References
Poselství svatého otce Jana Pavla II. k oslavě Světových dnů nemocných z let 1994 – 2005.
JAN PAVEL II. Salvifici doloris: apoštolský list Jana Pavla II. O křesťanském smyslu lidského utrpení z 11. února 1984. Praha: Zvon, 1995.
DZIWISZ, Stanisław a Gian Franco SVIDERCOSCHI. Život s Karolem: vzpomínky osobního sekretáře Jana Pavla II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
DZIWISZ, Stanisław. Síla v slabosti Jana Pavla II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
WEIGEL, George. Svědek naděje: životopis papeže Jana Pavla II. Praha: Práh, 2000.
Katechismus katolické církve
Preliminary scope of work
Na základě analýzy Poselství ke dnům nemocných za pontifikátu sv. Jana Pavla II. a s přihlédnutím k jeho dalším textům budou zpřehledněny a charakterizovány jeho postoje k nemoci a nemocným v různých kulturách.
Preliminary scope of work in English
On the basis of the analysis of the messages during the Days of the Sick
during the pontificate of saint John Paul II. and with consideration
towards his other texts, John Paul's attitude towards the way sickness and
the sick are viewed in different cultures, as well as his position on
various kinds of suffering, will be streamlined and characterised in this
work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html