Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kvantifikované subjekty a jejich shoda s přísudkem
Thesis title in Czech: Kvantifikované subjekty a jejich shoda s přísudkem
Thesis title in English: Quantified subjects and their agreement with the predicate
Key words: ruština; syntax; kongruence; kvantifikovaný subjekt; predikát; korpusová lingvistika
English key words: Russian; syntax; congruence; quantified subject; predicate; corpus linguistics
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.05.2016
Date of assignment: 11.05.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 30.05.2016
Date and time of defence: 17.06.2020 10:00
Date of electronic submission:15.05.2020
Date of proceeded defence: 17.06.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Kandidátka analyzuje faktory ovlivňující shodu podmětu s přísudkem v případech, kde je podmět kvantifikován. Vychází z existující literatury a zjišťuje, za jakých okolností se vyskytuje přísudek v plurálu nebo v singuláru. Zvláštní ohled se bere na to, za lze v novějším materiálu pozorovat nějaké změny. Materiál bude čerpán primárně z ruského národního korpusu (Национальный корпус русского языка, www.corpus.ru). Práce se zabývá pouze kvantifikovanými subjekty bez přívlastku.
References
Corbett, G. G. 1981. Agreement with Quantified Subjects in Russian: A Fictitious Linguistic Change?Russian Linguistics5, 287-290.
Glushan, Zh. A. 2013. On Semantic Agreement with Quantified Subjects in Russian. Coyote Papers: Working Papers in Linguistics 21. (http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/271018)
Mullen, J. 1967. Agreement of the verb-predicate with a collective subjekt. Studies in the Modern Russian language 5, 47-59.
Mel´čuk, I. A. 1985. Poverchnostnyj sintaksis russkich čislovych vyraženij. Wien. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 16)
Patton, Helen B. 1969. A study of the agreement of the predicate with a quantitave subject in Contemporary Russian. Ph. D. dissertation. University of Pennsylvania.
Русская Грамматика. 1980. (Н. Ю. Шведова и колл.). Москва.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html