Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Meranie kvantovej turbulencie LiNbO3 ladičkou
Thesis title in thesis language (Slovak): Meranie kvantovej turbulencie LiNbO3 ladičkou
Thesis title in Czech: Měření kvantové turbulence LiNbO3 ladičkou
Thesis title in English: Quantum Turbulence Measurements using an LiNbO3 tuning fork
Key words: supratekuté hélium, kvantová turbulence, ladička, niobát lithia
English key words: superfluid helium, quantum turbulence, tuning fork, lithium niobate
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: project
Thesis language: slovenština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.05.2016
Date of assignment: 10.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 14.11.2016
Guidelines
Student se nejprve po teoretické stránce seznámí se základy klasické turbulence a s kvantovou turbulencí (QT) v supratekutém héliu. Pro měření turbulence bude použita miniaturní ladička z lithium niobátu, kterou nahradíme obvyklé křemenné ladičky, jež jsou k měření QT již dlouhodobě využívány. Tato ladička bude nejprve otestována za pokojové teploty, okalibrována ve vakuu na pokojových i nízkých teplot a posléze použita k měření klasické i kvantové turbulence v kryogenním héliu (tedy v jeho kapalné i supratekuté fázi). Výstupem práce bude charakterizace tohoto nového typu ladičky a vyhodnocení jejích možností použití pro studium kvantové turbulence zejména s ohledem na její citlivost, na velikost vnitřního tření, akustické emise a dalších parazitických jevů.
References
L. Skrbek a kol., Fyzika nízkých teplot, Matfyzpres, 2011
L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Fluid Mechanics, Pergamon Books, Ltd., 1987
J.H. Moore et al., Building Scientific Apparatus, Cambridge University Press, 2009
O.V. Lounasmaa, Experimental methods and principles below 1 K, Academic Press: London and New York, 1974
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html