Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Sociální opora ve stáří
Thesis title in Czech: Sociální opora ve stáří
Thesis title in English: Social Support in Old Age
Key words: sociální opora|senior|stáří
English key words: social support|elderly|old age
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.05.2016
Date of assignment: 05.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 12.05.2016
Date and time of defence: 21.06.2017 00:00
Date of electronic submission:11.05.2017
Date of submission of printed version:15.05.2017
Date of proceeded defence: 21.06.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. et Mgr. Eliška Šonská Steklíková
 
 
 
Guidelines
V přehledové části bakalářské práce budou popsány vývojové charakteristiky stáří a následně bude popsána sociální opora ve stáří se svými specifiky. Dále se práce bude věnovat zdrojům sociální opory ve stáří, partnerským a rodinným vztahům a také vztahům mimo rodinu. Zvláštní pozornost bude věnována systému sociálních služeb a dobrovolnické péči v domově pro seniory.

Návrh empirické studie se bude věnovat některému z aspektů problematiky sociální opory v seniorském věku se zaměřením především na seniory v institucionální péči, a bude vycházet z kvantitativního výzkumného designu.
References
Bromley, D. B. (1974). The Psychology of Human Ageing. London: Penguin Books.

Cohen, S. & Syme, L. S. (Eds.) (1985). Social Support and Health. San Diego: Academic Press.

Haškovcová, H. (2010). Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team.

Pichaud, C. & Thareauová, U. (1998). Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál.

Pikola, P. & Říha, M. (2010). Služby sociální péče v domovech pro seniory. Praha: Námořní akademie České Republiky.

Sarason, I. G. & Sarason, B. R. (Eds.) (1985). Social Support: Theory, Research and Applications. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.

Stuart – Hamilton, I. (1999): Psychologie stárnutí. Praha: Portál.

Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html