Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Proměny rodiny v čase
Thesis title in Czech: Proměny rodiny v čase
Thesis title in English: Changes of the family over time
Key words: Rodina, proměny rodiny, znaky rodiny, funkce rodiny, současná rodina, krize rodiny, rozdělení rolí, životní styl
English key words: Family, changes of the family, the family characteristics, family function, present family, family crisis, distribution of roles in family, lifestyle
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Supervisor: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.05.2016
Date of assignment: 04.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 04.05.2016
Date and time of defence: 26.06.2017 09:00
Date of electronic submission:02.05.2017
Date of proceeded defence: 26.06.2017
Reviewers: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
Guidelines
Průběžná konzultace k jednotlivým částem práce
studium pramenů
příprava a realizace výzkumu
References
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 157-158. ISBN 8072031244.
GILLEROVÁ,I, KEBZA,V., RYMEŠ,M. a kol. Psychologické aspekty změn v české společnosti/ člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada 2011
HORSKÝ, J., STELIGOVÁ, M. Rodina našich předků. Praha: Lidové noviny, 1997
MAŘÍKOVÁ, H, ed. Proměny současné české rodiny: (rodina - gender - stratifikace). Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál. 2007. 219 s. ISBN 978-80- 7367-250-8
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html