Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium srážek těžkých iontů
Thesis title in Czech: Studium srážek těžkých iontů
Thesis title in English: Study of heavy ion collisions
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Author:
Guidelines
Při řešení projektu se student:
o) seznámí se základy fyziky ultra-relativistických srážek těžkých iontů
o) seznámí s vývojovým prostředím ROOT
o) pokusí se realizovat jednoduchý geometrický model popisující srážku
dvou jader
References
Bakalářská práce (úvodní kapitola), Pavol Štefko, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130103508
Uživatelská příručka programu Root, http://root.cern.ch/drupal/content/users-guide#UG
Preliminary scope of work
Ultra-relativistické srážky těžkých iontů jsou prostředkem pro zkoumání
vlastností silné interakce. Zkoumání těchto srážek by mělo například
pomoci odpověď na fundamentální otázky po mechanismu formování hadronů
-- částic, z nichž je složena většina viditelné hmoty. Zájemce o projekt
by se měl seznámit s úvodem do této problematiky a vyzkoušet
implementovat jednoduchý geometrický model popisující srážku dvou jader.
Preliminary scope of work in English
Ultra-relativistic heavy ion collisions are tools for studying the
properties of strong interaction. The study of these collisions should
e.g. help to answer the fundamental questions about the mechanism of
hadron formation (hadrons are constituents of the majority of directly
observable matter). The candidate should learn basics of the heavy
ion physics and try to implement a simple geometrical model describing a
collision of two nuclei.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html