Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Britské ženy ve válce: na „domácí frontě“. Příspěvek ke studiu britské společnosti za druhé světové války.
Thesis title in Czech: Britské ženy ve válce: na „domácí frontě“. Příspěvek ke studiu britské společnosti za druhé světové války.
Thesis title in English: British Women in the War: On the „Home Front“. A Contribution to the Study of British Society during World War II.
Key words: Velká Británie, druhá světová válka, britská žena, civilní sektor, domácí fronta.
English key words: Great Britain, World War II, British Woman, Civilian Sector, Home Front.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of General History (21-USD)
Supervisor: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.04.2016
Date of assignment: 28.04.2016
Confirmed by Study dept. on: 05.05.2016
Date and time of defence: 10.09.2018 09:00
Date of electronic submission:04.08.2018
Date of submission of printed version:06.08.2018
Date of proceeded defence: 10.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce bude analyzovat fungování žen v civilním sektoru Velké Británie během druhé světové války. Před druhou světovou válkou se od ženy očekávalo, že buď bude v domácnosti, nebo bude pracovat v zaměstnáních určených výhradně ženské populaci. Válka však změnila pravidla, podle kterých se společnost dosud řídila. Když byli muži povoláni do boje, vyvolalo to nedostatek pracovních sil. Ženy byly vyzvány, aby zaplnily jejich pracovní místa; to zahrnovalo mnoho pozic, které pro ně byly dříve považovány za nevhodné. Ženy pracovaly například jako mechaničky, instalatérky, inženýrky, dělnice v továrnách i na stavbách, jako řidičky, hasičky (Women's Auxiliary Fire Service), policistky (Women's Auxiliary Police Corps) atd.
Mnoho žen, známé pod přezdívkou Land Girls, pracovaly na farmách (Women’s Land Army, Women’s Timber Corps). Jiné se zapojily do Ženské dobrovolnické služby (Women's Voluntary Services), která sdružovala přes jeden milion členek. Tato služba byla vytvořena k podpoře civilní obrany a k poskytování služeb jako byla například podpora a pomoc při evakuaci, práce v mobilních jídelnách, protileteckých krytech apod. Kromě toho se ženy musely i nadále starat o své děti a domácnost.
Toto téma je v České republice z velké části nezpracované, a proto zde nejsou dostupné zdroje, ze kterých by bylo možné čerpat. Z tohoto důvodu budu pracovat především s anglosaskou literaturou a prameny z britských archivů. Především pak z The National Archives (London–Kew), The British Newspaper Archive, Cambridge University Library, Imperial War Museum.
References
Abbott, Dorothea. Librarian in the Land Army. Stratford-upon-Avon: Greenhill Books, 1984.
Anderson Bette. We Just Got on With It: British women in World War II. Chippenham: Picton, 1994.
Barraud, E. M. Set My Hand upon the Plough. Worcester: Littlebury, 1946.
Bentinck, Michael. War Time Women: True Stories. N.p.: M. Bentinck, 1998.
Braithwaite Edward. The Home Front: the best of Good Housekeeping 1939-1945. London: Ebury, 1987.
Brown Irene. One Women’s War. Billingham: Paper Doll, 1998.
Bruley Sue. Working for Victory: a diary of life in a Second World War factory. Stroud: History, 2010.
Calder Angus. The People's War: Britain, 1939-45. London: Literary Guild, 1969.
Courcy de Anne. Debs At War: How Wartime Changed their Lives, 1939-1945. Phoenix, 2006.
Dean, M. M. The Women's Land Army and me. Edinburgh: Pentland Press, 1995.
Douie Vera. Daughters of Britain: an account of the work of British women during the Second World War. Oxford: George Ronald, 1950.
Drifte, Collette. Women in the Second World War. Barnsley : Remember When, 2011.
Fountain, Nigel. Women at War. London: Michael O’Mara, 2002.
Hall, Anne. Land Girl: her story of six years in the Women's Land Army, 1940-46. Bradford on Avon: Ex Libris Press, 1993.
Harris Carol. Women at War, 1939-1945: the home front. Stroud : Sutton, 2000.
Matthewman, Phyllis. Jill on the Land. London: Lutterworth Press, 1942 (1943 printing).
McBryde Brenda. Quiet Heroines: Nurses of the Second World War. Chatto & Windus, 1985.
Nicholson Virginia. Milions Like Us: women’s lives in the Second World War. London: Penguin, 2012.
Purcell Jennifer. Domestic Soldiers. London: Constable and Robinson, 2010.
Taylor Eric. Front-line Nurse: British Nurses in World War II. Robert Hale Ltd., 1997.
Ward, Sadie. War in the Countryside, 1939-45. London: Cameron Books, 1988.
Wells, Irene. My life in the Land Army. Alcester: I. E. Williams, 1984
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html