Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Strukturní a magnetooptické studum vrstev oxidů
Thesis title in Czech: Strukturní a magnetooptické studum vrstev oxidů
Thesis title in English: Structural and magnetooptic study of oxides films
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: dissertation
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Guidelines
Cílem práce je studium vrstev magnetických oxidů. Práce bude zaměřena na ferromagnetické a antiferomagnetické oxidy, jejiž krystalografická symetrie neobsahuje bodovou symetrii, např. spinely. Práce zahrnuje přípravu oxidových vrstev pomocí depozice ve kyslíkové atmosféře. Vrstvy jsou následně studovány pomocí strukturních (XRD, XRR), magnetických (VSM) a magnetooptických metod (ellipsometrie, MOKE spektroskopie, PES). Magnetooptické studium bude zaměřeno na jevy kvadratické v magnetizaci protože tyto jsou nenulové i pro antiferromagnetické materiály.
References
Časopisecká literatura dostupná u vedoucího práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html