Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vybrané přesné prostoročasy v Einsteinově gravitaci
Thesis title in Czech: Vybrané přesné prostoročasy v Einsteinově gravitaci
Thesis title in English: Selected exact spacetimes in Einstein's gravity
Key words: Geodetická struktura, algebraická klasifikace, energetické podmínky, topologická struktura, horizonty, singularity, asymptotické vlastnosti.
English key words: Geodesic structure, algebraic classification, energy conditions, topological structure, horizons, singularities, asymptotic properties.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.10.2016
Date of assignment: 03.10.2016
Confirmed by Study dept. on: 03.10.2016
Date and time of defence: 10.09.2020 10:00
Date of electronic submission:02.05.2020
Date of submission of printed version:02.05.2020
Date of proceeded defence: 10.09.2020
Reviewers: David D. McNutt
  Mgr. Alena Pravdová, Ph.D.
 
 
Guidelines
Student si zvolí konkrétní přesná řešení Einsteinových rovnic popřípadě zahrnujících i hmotu, prozkoumá jejich matematické i fyzikální vlastnosti a pokusí se o jejich konzistentní interpretaci.
References
Poisson E 2007 A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics, Cambridge University Press.
Griffiths J B, Podolský J 2009 Exact Space-Times in Einstein's General Relativity, Cambridge University Press.
Misner C W, Thorne K S and Wheeler J A 1973 Gravitation, Freeman, New York, USA.
odborné články
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html