Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Dennettova kritika kválií
Thesis title in Czech: Dennettova kritika kválií
Thesis title in English: Dennett's Criticism of Qualia
Key words: Daniel Dennett|kvália|vědkyně Mary|zombie|obrácená kvália|bezprostředně přístupný|niterný|nepopsatelný|soukromý|pumpy na intuice|heterofenomenologie|mnohanáčrtový model|fenomenální vědomí
English key words: Daniel Dennett|Qualia|Mary the scientist|Zombie|Inverted Qualia|Immediately apprehensible|Intrinsic|Ineffable|Private|Intuition|Heterophenomenology|Multiple Drafts model|Phenomenal consciousness
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: prof. James Hill, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.04.2016
Date of assignment: 21.04.2016
Confirmed by Study dept. on: 27.04.2016
Date and time of defence: 21.06.2017 09:00
Date of electronic submission:18.05.2017
Date of proceeded defence: 21.06.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tématem práce je Dennettova kritika filosofického pojmu „kvália“. Nejprve bude představen samotný pojem „kvália“. Budou uvedeny významy, jichž kvália v současné filosofii mysli nabývají, a rovněž myšlenkové experimenty, jež slouží jako argumenty ve prospěch existence kválií. Poté bude zkoumána Dennettova kritika. Práce se pokusí ukázat, jakým způsobem Dennett užívá pojem „kvália“, jaká je jeho reakce na uvedené myšlenkové experimenty a jakým způsobem se kvália snaží eliminovat. Cílem práce bude zkoumání Dennettovy kritiky za účelem ukázat, do jaké míry je ve své snaze o eliminaci kválií úspěšný a zda by se alespoň v nějakém smyslu nedal pojem „kvália“ udržet.
References
Brook, A. The Appearance of Things. In: Brook, A. – Ross, D. (eds.). Daniel Dennett. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Dennett, D. Consciousness Explained. New York: Back Bay Books, 1991.
Dennett, D. Instead of Qualia. In: Dennett, D. Brainchildren - Essays on Designing Minds. Cambridge: MIT Press, 1998.
Dennett. D. Quining Qualia. In: Marcel, A. – Bisiach, E. (eds.). Consciousness in Modern Science. Oxford: Oxford University Press, 1988.
Dennett, D. Sweet Dreams - Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness. Cambridge: MIT Press, 2005.
Jackson, F. Epiphenomenal Qualia. In: The Philosophical Quarterly, sv. 32, č. 127, 1982, s. 127-136.
Jackson, F. What Mary Didnˈt Know. In: The Journal of Philosophy, sv. 83, č. 5, 1986, s. 291-295.
Koukolík, F. Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2003.
Tye, M. Qualia. In: Zalta, E. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy, vyd. podzim 2015. Dostupné z WWW: http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/qualia/.
Zawidzki, T. Dennett (Oneworld Thinkers). London: Oneworld Publications, 2007.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html