Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mariánská spiritualita Benedikta XVI.
Thesis title in Czech: Mariánská spiritualita Benedikta XVI.
Thesis title in English: Marian spirituality of Benedict XVI.
Key words: Mariánská spiritualita, Benedikt XVI, Panna Maria, Ježíš, víra, naděje, láska, dogma
English key words: Marian spirituality, Benedict XVI, the Virgin Mary, Jesus, faith, hope, love, dogma
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.04.2016
Date of assignment: 11.05.2016
Confirmed by Study dept. on: 13.05.2016
Date and time of defence: 27.06.2017 09:30
Date of electronic submission:25.04.2017
Date of submission of printed version:26.04.2017
Date of proceeded defence: 27.06.2017
Opponents: doc. MUDr. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zásady pro vypracování:
Práce ve své úvodní části seznamuje se základními body mariánské spirituality. V následující části představí její teologická východiska a podobu, kterou žil Benedikt XVI v době svého pontifikátu. Závěrečná část uvede myšlenky, kterými jsou rozvíjeny jednotlivé prvky mariánské úcty.
Obsah v bodech –
1) základní představení mariánské spirituality
2) teologická východiska jak je chápal Benedikt XVI
3) žitá podoba mariánské spirituality v době jeho pontifikátu
4) jak jsou rozvíjeny jednotlivé prvky
References
Bible, KKC, GS, LG, SC, DV,
Papežská mariánská akademie - Matka Páně
Veritatis splendor,
Redemptoris Mater,
Cultus Marialis,
Benedikt XVI – Mariánské myšlenky
Boží světlo v naší době
Giovane Maria
Deus caritas est
Spe salvi
Caritas in veritate
Porta fidei
Ježíš Nazaretský
Můj duchovní testament
Křížová cesta
O víře, naději a lásce
Radost z víry
Benediktovo evangelium
365 dní s Benediktem
Růžencová tajemství
Ratzinger Josef Úvod do křesťanství
Věřit, doufat, milovat

Čejka G. – Písmo sv. a Maria
Hradecká E. – Růže tajemná
Thurian M. - Maria, matka Pána
Kodet V. – Mariánské myšlenky
Laurentin R. – Pojednání o Panně Marii
Návrat k Bohu s Pannou Marií
Meisner J. – Úvahy o Panně Marii
Minařík M. – Mariánská dogmata
Pokorný L. – Vyznávám a věřím
Pospíšil C. V. – Maria, mateřská tvář Boha
Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria
O´Donnel Ch. – O Panně Marii
Štěch F. – Mariologie
Urbanski A. – O úctě k Panně Marii
Weis M. – Mariánské zrcadlo
Preliminary scope of work
Cílem práce je představení východisek a konkrétní podoby mariánské spirituality Benedikta XVI. Analyzována budou její teologická východiska, jak byla formována do podoby, jak ji žil v době svého pontifikátu. Pohledem teologálních ctností práce představí podněty a myšlenky, kterými tento pontifik rozvíjí jednotlivé prvky mariánské úcty.
Preliminary scope of work in English
The aim is to show the resources and specific forms of Marian spirituality of Benedict XVI. The analyzes will be a theological basis, as was shaped into how it lived during his pontificate. Look to the theologian virtues of work presents ideas and thoughts to this pontificate develop individual elements of Marian devotion.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html