Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Frank Sibley a otázka supervenience estetických vlastností
Thesis title in Czech: Frank Sibley a otázka supervenience estetických vlastností
Thesis title in English: Frank Sibley and the issue of supervenience of aesthetic properties
Key words: Frank Sibley|estetické vlastnosti|mimo-estetické vlastnosti|supervenience|estetické souzení|ospravedlnění estetických soudů
English key words: Frank Sibley|aesthetic properties|non-aesthetic properties|supervenience|aesthetic appreciation|justification of aesthetic judgments
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.04.2016
Date of assignment: 14.04.2016
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 20.04.2016
Date and time of defence: 12.09.2017 09:00
Date of electronic submission:03.08.2017
Date of proceeded defence: 12.09.2017
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude věnovat estetickým úvahám britského filosofa Franka Sibleyho a souvislostmi mezi nimi a teoriemi tzv. estetické supervenience (teze o vztahu závislosti vlastností estetických na mimoestetických). Sibleyho práce bývá v analytické estetice obvykle interpretována jako inspirační zdroj právě teorií estetické superveniece. Nahlížen tímto způsobem se Sibley jeví jako autor, jenž si ve svých analýzách estetického užívání jazyka primárně kladl otázku po ontologické závislosti mezi estetickými a mimoestetickými vlastnostmi, kterou ale sám nakonec nedokázal zcela uspokojivě zodpovědět, byť ji inspirativním způsobem otevřel pro další zkoumání. Cílem práce je zvážit, zda je výše zmíněné čtení Sibleyho úvah jediné možné a zda se nenabízí alternativní interpretace, která by byla jeho textům adekvátnější. Navrhovaný alternativní způsob čtení Sibleyho estetických zkoumání (opírající se jak o texty samotného Sibleyho, tak o kritické reakce, které vyvolaly, a zároveň i o zhodnocení teorií supervenience) bude akcentovat Sibleyho analýzu estetického souzení a zváží možné uplatnění pojmu estetického postoje.
References
- Bender, John: Supervenience and the justification of aesthetic judgments. Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 1, 1987, s. 31-40.
- Broiles, R. David: Frank Sibley's „Aesthetic Concepts“. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 23, No. 2, s. 219–225.
- Sibley, Frank N: Aesthetic and Nonaesthetic. The Philosophical Review, Vol. 74, No. 2, 1965, s. 135–159.
- Sibley, Frank N: Aesthetic Concepts. The Philosophical Review, Vol. 68, No. 4, s. 421–450.
- Sibley, Frank N: Aesthetic Concepts: A Rejoinder. The Philosophical Review, Vol. 72, No. 1, 1963, s. 79–83.
- Stahl, Gary: Sibley’s Aesthetic Concepts: An Ontological Mistake. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 29, No. 3, 1971, s. 385–389.
- Schwyzer, H. R. G.: Sibley’s Aesthetic Concepts. The Philosophical Review, Vol. 72, No. 1, 1963, s. 72–78.
- MacKinnon, JE: Aesthetic supervenience: For and against. British Journal of Aesthetics, Vol. 41, No. 1, 2001, s. 59-75.
- Wicks, Robert: Supervenience and aesthetic judgment. Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 4, 1988, s. 509-511.
- Zangwill, Nick: Long live supervenience. Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 50, No. 4, 1992, s. 319-322.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html