Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pojem svobody v Schellingově Systému transcendentálního idealismu
Thesis title in Czech: Pojem svobody v Schellingově Systému transcendentálního idealismu
Thesis title in English: The Concept of Freedom in Schelling’s System of Transcendental Idealism
Key words: Schelling|svoboda|Systém transcendentálního idealismu|sebevědomí|absolutní Já
English key words: Schelling|freedom|System of Transcendental Idealism|self-consciousnes|absolute I
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.04.2016
Date of assignment: 13.04.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 19.04.2016
Date and time of defence: 04.09.2018 09:00
Date of electronic submission:04.08.2018
Date of proceeded defence: 04.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
 
 
 
Guidelines
Schellingův Systém transcendentálního idealismu lze bezpochyby označit za jeden z nejvelkolepějších pokusů o syntézu antiteze na první pohled absolutní, totiž antiteze svobody a nutnosti. Sledujíce (povšechně) linku transcendentálních dedukcí jdoucí od absolutního aktu sebevědomí přes nutností vedenou genezi organismu až k absolutnímu aktu vůle a jím počínající praktickou část celého Systému, pokusíme se co možná nejzevrubněji vymezit, jaké místo náleží svobodě v rámci takto vzniklého, nutností veskrze určeného světa. Naším ústředním tématem, jak zjevno, nebude tedy svoboda, nakolik ji lze připsat původnímu aktu sebeurčení absolutního Já, nýbrž pouze a výhradně svoboda, resp. transcendentální podmínky její možnosti, náležející jednající individuální inteligenci. Největší zájem bude proto věnován dedukcím obsaženým ve čtvrtém hlavním oddílu Schellingova Systému.
References
Primární:

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Dopisy o dogmatismu a kriticismu, in: F. W. J. Schelling, Výbor z díla: rané spisy, Praha, 1990, str. 51–100, ISBN 80-205-0132-0.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Filosofické zkoumání svobody, Praha, 2010, str. 1–70, ISBN 978-80-7298-415-2.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Ideas for a Philosophy of Nature, Cambridge, 1988, str. 3–55, ISBN 0-521-35733-0.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Ideje k filosofii přírody, in: F. W. J. Schelling, Výbor z díla: rané spisy, Praha, 1990, str. 101–142, ISBN 80-205-0132-0.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Systém transcendentálního idealismu, Praha, 2014, ISBN 978-80-7298-430-5.


Sekundární:

HORSTMANN, Rolf-Peter, The early philosophy of Fichte and Schelling, in: Karl Ameriks, The Cambridge Companion to German Idealism, USA, 2005, str. 117–140, ISBN 0-521-65178-6.
KOSCH, Michelle, Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, USA, 2006, str. 66–76, ISBN 0-19-928911-5.
PINKARD, Terry, German Philosophy 1760-1860, The Legacy of Idealism, USA, 2002, str. 172–198, ISBN 0-511-07767-x.
SOBOTKA, Milan, Raný Schelling, in: F. W. J. Schelling, Výbor z díla: rané spisy, Praha, 1990, str. 7–41, ISBN 80-205-0132-0.
SOBOTKA, Milan, Schellingův postup od filosofie jáství k filosofii ducha, in: Reflexe 47, Praha, 2014, str. 3–29.
STURMA, Dieter, The Nature of Subjectivity: The Critical and Systematic Function of Schelling’s Philosophy of Nature, in: Sally Sedgwick, The Reception of Kant’s Critical Philosophy, 2009, str. 216–231, ISBN 978-0-511-52726-5.
WATKINS, Eric, The early Schelling on the unconditioned, in: Lara Ostaric, Interpreting Schelling, 2014, str. 10–31, ISBN 978-1-139-09356-9.
ZÖLLER, Günter, German realism: the self-limitation of idealist thinking in Fichte, Schelling, and Schopenhauer, in: Karl Ameriks, The Cambridge Companion to German Idealism, USA, 2005, str. 200–218, ISBN 0-521-65178-6.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html