Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Romská lidová píseň a možnosti jejího využití v hodinách hudební výchovy
Thesis title in Czech: Romská lidová píseň a možnosti jejího využití v hodinách hudební výchovy
Thesis title in English: Romani Folk Song and Possibilities of its Application in Music Lessons
Key words: Romové, píseň, rytmus, hudební výchova, analýza, cvičení, improvizace, čardáš, čapáš, havkování
English key words: Roma, song, rhythm, music education, analysis, excercise, improvisation, czardas, „capas“ song, Romani scatting
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.03.2016
Date of assignment: 22.03.2016
Date and time of defence: 16.01.2018 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:08.12.2017
Date of proceeded defence: 16.01.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html