Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Korelace talentu a vývoje v houslové hře
Thesis title in Czech: Korelace talentu a vývoje v houslové hře
Thesis title in English: Correlation of Talent and Progression in Violin Playing
Key words: hra na housle, talent, vývoj v houslové hře, houslová pedagogika
English key words: violin playing, talent, progression in violin playing, violin pedagogy
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.03.2016
Date of assignment: 22.03.2016
Date and time of defence: 11.09.2018 11:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Date of electronic submission:13.07.2018
Date of proceeded defence: 11.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: doc. MgA. Marka Perglerová
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce Korelace talentu a vývoje v houslové hře se zaměřuje na zkoumání nadání a talentu ke hře na housle. V prvé řadě se zabývá obecnými pojmy talent a nadání, jejich různými definicemi a přináší poznatky a názory různých teoretiků. Práce pojednává také o rozdílnosti těchto dvou pojmů. Dále zužuje svoje zaměření na hudební talent a pojmy, které s ním souvisí, zabývá se hudebním vývojem dítěte, dědičností talentu a také genialitou. Další část práce pojednává o specifikách houslového talentu a důležitých předpokladech interpreta pro úspěšný vývoj v houslové hře. Praktická část představuje osm polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s profesionálními houslovými interprety o jejich hudebním vývoji a talentu. Cílem rozhovorů bylo srovnání teoretických poznatků a reálných prožitků a okolností při houslovém vývoji a jejich následné shrnutí.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis called Correlation of Talent and Progression in Violin Playing is focused on the talent and aptitude for playing the violin. In the first place, it is concerned with the general terms of talent and aptitude and their diverse definitions and it brings findings and opinions of various theorists. It also discusses the difference between these two notions. Further, it narrows its focus on musical talent and related concepts, such as musical development of children, the inheritance of talent as well as brilliance. The second part of the theoretical part deals with the specifics of talent for playing the violin and important prerequisites for the interpret successful development of interpret. The practical part introduces eight semi-structured, qualitative interviews with professional violin players about their talent and musical development. The aim was to compare the theoretical findings with the real experience followed by a summary.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html