Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Modelování turbulence modelem WRF
Thesis title in Czech: Modelování turbulence modelem WRF
Thesis title in English: Turbulence modeling with WRF model
Key words: model WRF, turbulence, simulace velkých vírů
English key words: WRF model, turbulence, large-eddy simulation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2016
Date of assignment: 10.11.2016
Confirmed by Study dept. on: 26.05.2017
Date and time of defence: 12.09.2017 00:00
Date of electronic submission:19.07.2017
Date of submission of printed version:19.07.2017
Date of proceeded defence: 12.09.2017
Reviewers: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
 
 
 
Guidelines
Provést řešerši metody simulace velkých vírů (large-eddy simulation) v odborné literatuře. Seznámit se s provozem modelem WRF v módu LES. Srovnat modelové výsledky za použití metody LES a fyzikálních parametrizací v nižším rozlišení.
References
Stull, An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer, 1988.
Aria, Introduction To Micrometeorology, Academic Press, 2001.

http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/

Skamarock, W. C. a kol. (2008): A Description of the Advanced Research WRF, Version 3
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/arw_v3.pdf

Dudhia, J. a kol. (2008): WRF ARW OnLine Tutorial
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/index.htm
Preliminary scope of work
Model WRF patří mezi nejpoužívanější regionální atmosférické numerické modely. Jeho použití sahá od předpovědi počasí a regionálních klimatických simulací až po např. modelování turbulence metodou LES. Výborná uživatelská podpora a dokumentace spolu s možností spouštět idealizované simulace je dobrým předpokladem pro použití modelu WRF jako nástroje pro podporu výuky v oboru numerického modelování.
Preliminary scope of work in English
WRF model is one of the widely used regional atmospheric numerical models. Its use ranges from numerical weather prediction and regional climate simulations to turbulence modeling with LES. Excellent user support and documentation together with the option to run idealized cases makes WRF model ideal for students to start with numerical modeling.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html