Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Předpověď počasí modelem WRF
Thesis title in Czech: Předpověď počasí modelem WRF
Thesis title in English: Numerical weather prediction with WRF model
Key words: Model WRF, numerická předpověd počasí, parametrizace, modelová validace
English key words: WRF model, numerical weather prediction, parameterization, model validation
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.10.2017
Date of assignment: 26.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.11.2017
Date and time of defence: 13.09.2018 09:00
Date of electronic submission:18.07.2018
Date of submission of printed version:18.07.2018
Date of proceeded defence: 13.09.2018
Reviewers: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Seznámit se s provozem modelem WRF v módu předpovědi počasí. Porovnat vybraná nastavení a fyzikální parametrizace dostupné v modelu WRF a otestovat vliv na kvalitu předpovědi počasí.
References
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/

Skamarock, W. C. a kol. (2008): A Description of the Advanced Research WRF, Version 3
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/arw_v3.pdf

Dudhia, J. a kol. (2008): WRF ARW OnLine Tutorial
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/index.htm

Karlický, J. (2010): Model WRF pro předpověď počasí. Bakalářská práce.
Preliminary scope of work
Model WRF patří mezi nejpoužívanější regionální atmosférické numerické modely. Jeho použití sahá od předpovědi počasí a regionálních klimatických simulací až po např. modelování turbulence metodou LES. Výborná uživatelská podpora a dokumentace spolu s možností spouštět idealizované simulace je dobrým předpokladem pro použití modelu WRF jako nástroje pro podporu výuky v oboru numerického modelování.
Preliminary scope of work in English
WRF model is one of the widely used regional atmospheric numerical models. Its use ranges from numerical weather prediction and regional climate simulations to turbulence modeling with LES. Excellent user support and documentation together with the option to run idealized cases makes WRF model ideal for students to start with numerical modeling.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html