Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj nového typu aktivního laserového prostředí ve tvaru tenkého disku
Thesis title in Czech: Vývoj nového typu aktivního laserového prostředí ve tvaru tenkého disku
Thesis title in English: Development of a new type of thin-disk laser active medium
Key words: pevnolátkový laser, Nb:YAG,
English key words: solid-state laser, Nb:YAG
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author:
Guidelines
V oblasti laserů s vysokým středním výkonem se často využívá aktivní prostředí ve tvaru tenkého disku (tloušťka <1mm), které lze účinně chladit na velké ploše. Problémem je kvalitní kontakt mezi vlastním krystalem a substrátem, který musí zajistit vysokou mechanickou stabilitu disku a účinný odvod tepla v rozmezí pracovních teplot přibližně 270 – 400 K. Pracoviště Hilase Fyzikálního ústavu AV proto vypisuje námět na bakalářskou/magisterskou práci na téma vývoj nového typu aktivního laserového prostředí ve tvaru tenkého disku pro diskové lasery s vysokým středním výkonem. Výstupem práce bude navržení technologického postupu lepení disků, návrh potřebných přípravků a sada optimalizovaných Yb:YAG tenkých disků otestovaných v jednoduchém laserovém systému. Práce bude probíhat pod vedením Ing. Martiny Řehákové (výroba optiky a přípravků) a Ing. Martina Smrže, Ph.D. (optimalizace a návrh laserových technologií).
Práce by byla rozdělena do několika dílčích úkolů. V prvním kroku bychom testovali lepení vzorků optických materiálů (sklo, YAG) ve tvaru tenkého disku (0.5 – 1mm tloušťka) na leštěné kovové nebo diamantové chladiče pomocí speciálních lepidel s vysokou tepelnou vodivostí. Součástí práce bude návrh potřebných přípravků a finální úprava chladičů i optických vzorků. Kvalita spoje bude testována z hlediska mechanických i tepelných vlastností. V případě úspěchu vytvoříme několik vzorků Yb:YAG (keramika nebo monokrystal) tenkých disků, které budou testovány přímo v laseru. Pomocí termokamery ověříme teplotu krystalu a změříme dosažitelný výkon a účinnost laseru s daným vzorkem. Na základě dosažených výsledků budeme celý proces optimalizovat.
References
W. Koechner: Solid-State Laser Engineering, Springer-Verlag, Berlin 1992
Časopisecká literatura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html