Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pohádka jako sen
Thesis title in Czech: Pohádka jako sen
Thesis title in English: Fairy Tale as a Dream
Key words: Pohádka; sen; psychoanalýza; školní věk; indukce;
English key words: Fairy tale; dream; psychoanalysis; school age; induction;
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.02.2016
Date of assignment: 24.02.2016
Date and time of defence: 23.05.2017 09:00
Date of electronic submission:21.04.2017
Date of proceeded defence: 23.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Budou sebrány typické dětské (dívčí a chlapecké) sny (ve věku 6-15 let) a srovnány se známými pohádkami, těmi, které jim jsou podobné.
References
BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek: Proč a jak je číst v dnešní době. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN: 80-7106-209-1.
ELIADE, Mircea. Mýty, sny a mystéria. Praha: Oikoymenh, 1998. ISBN: 80-86005-63-1.
FRANZ, Marie-Louis von. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998. ISBN: 80-7178-260-2.
FREUD, Sigmund. Výklad snů. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994. ISBN: 80-901916-0-6.
RÓHEIM, Géza. Fire in the Dragon and other psychoanalytic essays on folklore. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992. ISBN: 0691028680.
RÓHEIM, Géza. Gates of the Dream. International Universities Press, 1969.
DreamBank (online). University of California. Dostupné z: http.//dreambank.net/
Preliminary scope of work
Výchozí myšlenka G. Róheima zní, že pohádky jsou sociální transformace původně individuálních snů. Rozvinutí této myšlenky je, že pohádky fungují jako texty, které indukují sny, které by se svými tématy každopádně zdály, ale nyní po indukci, končí lépe, vítězstvím dítěte.
Preliminary scope of work in English
The leading idea of Róheim is that fairy tales represent a social transformation of individual dreams. The development of this idea is: the fairy tales are inducing dreams that would be dreamed, anyway. But they finish better now, with the victory for the child.
There will collected typical children´s (male and female) dreams (of 6-15 years) and compared with some famous fairy tales, similar to them.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html