Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Interpretace námětu Noli me tangere v malířství 15. a 16. století. Vybrané příklady z italské a zaalpské oblasti
Thesis title in Czech: Interpretace námětu Noli me tangere v malířství 15. a 16. století.
Vybrané příklady z italské a zaalpské oblasti
Thesis title in English: Interpretation of the Theme Noli me Tangere in Paintings of the 15th and 16th Centuries.
Selected examples of Italian and North European region
Key words: Malířství, biblický námět, Noli me tangere, Italská renesance, Zaalpská renesance
English key words: Paintings, biblical theme, Noli me tangere, Italian Renassaince, North European Renassaince
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.02.2016
Date of assignment: 10.02.2016
Confirmed by Study dept. on: 15.02.2016
Date and time of defence: 06.09.2016 09:00
Date of electronic submission:11.06.2016
Date of submission of printed version:11.06.2016
Date of proceeded defence: 06.09.2016
Opponents: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Zhodnocení pramenů a literatury
3. Ikonografie Nolie me tangere
4. Vybrané příklady námětu Noli me tangere v italském prostředí
4. 1. Giotto –Vzkříšení ( Noli me tangere), 1304-1306
4.2. Piero della Francesca – Noli me tangere, 1492
4.3. Perugino – Noli me tangere, 1500-1505
4.3. Tizian – Noli me tangere, 1514
4.4. Corregio – Noli me tangere, 1518
4. 5. Giulio Romano – Noli me tangere, 1520
5. Vybrané příklady námětu Noli me tangere v zaalpském prostředí
5. 1. Lucas Cranach st. – Noli me tangere, 1546
5. 2. Lambert Sustris – Noli me tangere, 1553
5. 3. Jacob van Oostsanen – Noli me tangere, 1507
5. 4. Hans Holbein – Noli me tangere, 1524
5. 5. Jan Brueghel ml. – Noli me tangere, 1626
6. Zhodnocení námětu Noli me tangere v malířství 15. a 16. století u vybraných příkladů z italské a zaalpské oblasti
7. Závěr
References
BAUER 2007 – Hermann Bauer: Baroko. Praha 2007
CAPRETTI 2002 – Elena CARPETTI: Velcí mistři italského výtvarného umění. Frýdek-Místek 2002
CUMMING 2003 – Robert Cumming: Slavní malíři. Praha 2003
CUMMING 2007 – Robert CUMMING: Velký ilustrovaný průvodce umění. Praha 2007
DANIEL 1971 – Howard Daniel: Encyclopedia of Themes and Subjects in Painting. London 1971
FREMANTLE 1975 – Richard Fremantle: Florentine Gothic Painters: From Giotto to Masaccio. A Guide to Painting in and near Florence. London 1975
GERLINGS 2008 – Charlotte Gerlings: 100 největších malířů: cesta od Fra Angelica k Andymu Warholovi. Praha 2008
HALL 2008 – James Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 2008
HUTHOVÁ/HOFMANN 2006 - Astrid HUTHOVÁ/ Thomas Hoffmann: Jak je poznáme? Umění renesance. Praha 2006
HUYGHE 1967 – René Huyghe: Umění renesance a baroku. Praha 1967
JOHANNSEN 2004 - Rolf JOHANNSEN: Slavné obrazy. Praha 2004
KENNEDY 2008 – Ian G. Kennedy: Tizian. Praha 2008
KOLEKTIV PŘEKLADATELŮ 1991 – Kolektiv autorů: Bible. Praha 1991
KRSEK 1976 – Ivo Krsek: Tizian. Praha 1976
LONGHI 1946 - Roberto LONGHI: Piero della Francesca. Milano 1946
LORIŠ 1942 – Jan Loriš: Hans Holbein a jihoněmecké malířství kolem roku 1500. Praha 1942
MANDER 1764 – Karl van Mander: Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche Schilders. Amsterdam 1764
MARSDEN 2007 – Joanna Woods-Marsden: Tizian: materiality, likeness, istoria. Turnhou 2007
MICHEL/CHARLESOVÁ 2013 – Émile Michel/ Victoria Charlesová: Bruegel: cca 1525-1959. Praha 2013
NABISTÉ 2000 – NABISTÉ - Největší malíři: život, inspirace a dílo. Praha 2000
NASH 2008 – Susie Nash: Northern Renaissance art. Oxford 2008
NEMILOV 1973 – Alexandr Nikolajevič Nemilov: Lukas Kranach staršij. Moskva 1973
NEUMANN 1975 – Jaromír Neumann: Pieter Bruegel. Praha 1975
PEŠINA 1949 – Jaroslav Pešina: Giotto. Praha 1949
PFLEIDERER 1998 – Rudolf Pfleiderer: Atributy světců. Praha 1998
PUJMANOVÁ 2008 – Olga Pujmanová: Italian Painting. Praha 2008
RICKETTS 2005 – Melissa RICKETTS: Mistři světové malířství: Renesance. Praha 2005
ROYT 2006 – Jan Royt: Slovník biblické ikonografie. Praha 2006
RULÍŠEK 2006 – Hynek Rulíšek: Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. České Budějovice 2006
RYNEŠ 1971 – Václav Ryneš: Atributy v umění. Roztoky 1971
SCHADE 1974 – Wermer Schade: Die Malerfamilie Cranach. Dresden 1974
SCHILLER 1966 – 1991 – Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst. Berlin 1966-1991
ŠTECH 1962 - Václav Vilém ŠTECH: Piero della Francesca. Praha 1962
ŠTECH 1967 - Václav Vilém ŠTECH: Dohady a jistoty. Praha 1967
TARTUFERI 2010 – Angelo Tartuferi: Giotto: život umělce. Praha 2010
VACKOVÁ 1989 – Jarmila Vacková: Nizozemské malířství 15. a 16. století. Praha 1989
VASARI 1976 – Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Praha 1976
VIGUÉ 2008 – Jordi Vigue: Mistři světového malířství. Čestlice 2008
WEISS 2001 – DAVID WEISS: BENÁTČAN. PRAHA 2001
WIEMANN 2010 – ELSBETH WIEMANN: HANS HOLBEIN d. ä. : die graue passion in ihrer zeit. ostfildern 2010.
WUNDRAM 2007 - Manfréd Wundram: Renesance. Praha 2007
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je rozbor ikonografického námětu pašijového cyklu Noli me tangere (Nedotýkej se mě) v malířství 15. a 16. století v italské a zaalpské oblasti. Hlavní náplní práce je podrobný rozbor a zhodnocení vybraných děl s námětem Noli me tangere. V rámci jednotlivých katalogových hesel bude pozornost věnována jak vybranému námětu, tak i samotnému autorovi, přičemž zkoumané dílo bude zařazeno do širšího kontextu autorovy tvorby. V závěrečném zhodnocení bude provedena vzájemná komparace vybraných děl, a to jak autorská, tak i provenienční.
Preliminary scope of work in English
The aim of this bachelor thesis is an analysis of the iconographic theme of the Passion cycle Noli me Tangere (Don´t touch me) in Paintings of the 15th and 16th Century in Italian and Northern European region. The main intention of this thesis is focused on deep analysis and evaluation of selected works of art depicting Noli me Tangere. Within individual catalog entries will be attention dedicated to the chosen theme and the author himself, the research in this work will be incorporated in the broader context of the artist's work. The final evaluation will undertake mutual comparisons of selected works with implications on authorship and provenience.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html