Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv věku rodičů na život potomka
Thesis title in Czech: Vliv věku rodičů na život potomka
Thesis title in English: The effect of parental age on the offspring's life
Key words: rodičovský věk, rané rodičovství, pokročilý mateřský věk, pokročilý otcovský věk, zdraví potomka
English key words: parental age, early parenthood, advanced maternal age, advanced paternal age, health of the offspring
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: Mgr. Radim Kuba
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.04.2016
Date of assignment: 25.11.2016
Date of electronic submission:14.05.2017
Date of submission of printed version:14.05.2017
Date of proceeded defence: 02.06.2017
Reviewers: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Různě staří rodiče se nezřídka chovají různým způsobem k potomkům. Významnou roli může hrát pracovní vytížení či SES rodiny, ale také např. fyzická kondice. Cílem práce by bylo zpracovat kvalitní literární rešerši, která by shrnula základní faktory a projevy odlišného přístupu rodičů k dětem dle jejich věku a následný vliv věku rodičů na život potomka.
Preliminary scope of work in English
Differently old parents often behave differently to their offspring. An important role can be played by workload or SES of the family, but also by physical fitness. The aim of this work was to create a quality literary research, summarizing the basic factors and manifestations of parents' different approach to children according to their age and consequent influence of the age of parents on the life of their offspring.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html