Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Charakterizace a predikce vlastností stacionárních fází používaných při mikroextrakci na tuhou fázi (SPME)pro vzorkování těkavých organických látek v ovzduší a vývoj nového typu jehlového koncentrátoru (INCAT) pro vzorkování BTEX z vodných vzorků
Thesis title in Czech: Charakterizace a predikce vlastností stacionárních fází používaných při mikroextrakci na tuhou fázi (SPME)pro vzorkování těkavých organických látek v ovzduší a vývoj nového typu jehlového koncentrátoru (INCAT) pro vzorkování BTEX z vodných vzorků
Thesis title in English: The characterization and prediction of stationary phase The characterization and prediction of stationary phase properties used in solid-phase microextraction (SPME) for sampling of volatile organic compounds in air samples and the development of a new type of needle concentrator (INCAT) for sampling of BTEX from aqueous samples
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.06.2009
Date of assignment: 22.06.2009
Confirmed by Study dept. on: 05.02.2016
Date of electronic submission:22.06.2009
Date of submission of printed version:22.06.2009
Date of proceeded defence: 13.07.2009
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html