Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fonetické rysy hlasitého čtení slov a pseudoslov a jejich percepční odezva
Thesis title in Czech: Fonetické rysy hlasitého čtení slov a pseudoslov a jejich percepční odezva
Thesis title in English: Phonetic features in loud reading of words and non-words, and their perceptual impact
Key words: artikulace|hláskové redukce|pečlivost|přijatelnost|percepční dojem
English key words: articulation|phone reduction|diligence|acceptability|perceptual impression
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Phonetics (21-FU)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.01.2016
Date of assignment: 19.04.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 25.07.2016
Date and time of defence: 30.01.2018 10:00
Date of electronic submission:08.01.2018
Date of proceeded defence: 30.01.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Martina Černá
 
 
 
Guidelines
Úkolem práce je zjištění korelace mezi objektivními fonetickými rysy a subjektivní percepční odezvou na materiálu hlasitě čtených slov a pseudoslov. Diplomantka shromáždí nahrávky řeči nejméně dvaceti subjektů školního věku. Materiál označkuje v analyzačním softwaru Praat na úrovni hlásek a jejich rysů (v intenzi, tenzi a detenzi). Poté sestaví dva percepční testy o cca 50 položkách, které zadá dvěma skupinám posluchačů. Bude zjišťovat jejich hodnocení vlastností mluvčího se zvláštním zřetelem k artikulační pečlivosti a řečnické přijatelnosti. Skóre z těchto testů vztáhne k fonetickým charakteristikám materiálu a zjistí, zda pseudoslova poskytují oproti slovům nějakou výhodu pro predikci vnímání osobnosti mluvčího.
References
Addington, D. W. (1968). The relationship of selected vocal characteristics to personality perception. Speech Monographs, 35, 492-503.
Allport, G. W., & Cantril, H. (1934). Judging personality from voice. Journal of Social Psychology, 5, 37-55.
Apple, W., Streeter, L. A., & Krauss, R. M. (1979). Effects of pitch and speech rate on personal attributions. Journal of Personality and Social Psychology, 37(5), 715-727.
Aronovitch, C. D. (1976). The voice of personality: Stereotyped judgments and their relation to voice quality and sex of speaker. Journal of Social Psychology, 99, 207-220.
Bond, R. N., & Feldstein, S. (1982). Acoustical correlates of the perception of speech: An experimental investigation. Journal of Psycholinguistic Research, 11, 539-557.
Bradlow, A. R., Torretta, G. M., & Pisoni, D. B. (1996). Intelligibility of normal speech I: Global and fine-grained acoustic-phonetic talker characteristics. Speech Communication, 20, 255-72.
Brown, B. L. (1980). Effects of speech rate on personality attributions and competency evaluations. In H. Giles, W. P. Robinson, P. M. Smith (eds.), Language: Social psychological perspectives (pp. 293-300). Oxford, UK: Pergamon Press.
Brown, B. L., Strong, W. J., & Rencher, A. C. (1973). Perceptions of personality from speech: Effects of manipulations of acoustical parameters. Journal of the Acoustical Society of America, 54, 29-35.
Collins, K., & Clement, R. (2012). Language and Prejudice: Direct and Moderated Effects. Journal of Language and Social Psychology, 31(4), 376-396.
Ernestus, M., Lahey, M., Verhees, F., & Baayen, R. H. (2006). Lexical frequency and voice assimilation. Acoustical Society of America, 120, 1040-1051.
Ernestus, M., Baayen, H., & Schreuder, R. (2002). The recognition of reduced word forms. Brain and Language, 81,162-173.
Ganong, W. F. (1980) Phonetic categorization in auditory word perception. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 6, 110-125.
Geiselman, R. E., & Crawley, J. M. (1983). Incidental processing of speaker characteristics: Voice as connotative information. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 22, 15-23.
Green, K. P., Tomiak, G. R., & Kuhl, P. K. (1997). The encoding of rate and talker information during phonetic perception. Perception & Psychophysics, 59, 675-92.
Hawkins, S. (2004). Puzzles and patterns in 50 years of research on speech perception. In J. Slifka, S. Manuel & M. Matthies (eds.) From Sound to Sense: 50+ Years of Discoveries in Speech Communication. Cambridge, MA: MIT.
Kemps, R., Ernestus, M., Schreuder, R., & Baayen, B. (2004). Processing reduced word forms: The suffix restoration effect. Brain and Language, 90, 117-127.
Lay, C. H., & Burron, B. F. (1968). Perception of the personality of the hesitant speaker. Perceptual and Motor Skills,26, 951-956.
Miller, J. L., & Volaitis, L. E. (1989). Effect of speaking rate on the perceptual structure of a phonetic category. Perception & Psychophysics, 46, 505-12.
Nygaard, L. C., Sommers, M. S., & Pisoni, D. B. (1994). Speech perception as a talker-contingent process. Psychological Science, 5, 42-6.
Pisoni, D. B., & Remez, R. E. (2005). The handbook of speech perception. Malden, MA: Blackwell Pub.
Ramsay, R. W. Personality and speech. (1966). Journal of Personality and Social Psychology, 4, 116-118.
Smith, B. L., Brown, B. L., Strong, W. J., & Rencher, A. C. (1975). Effects of speech rate on personality perception. Language and Speech,18, 145-152.
Tusing, K. J., & Dillard, J. P. (2000). The sounds of dominance: Vocal precursors of perceived dominance during interpersonal influence. Human Communication Research, 26, 148-171.
Williams, C. E., & Stevens, K. N. (1972). Emotions and speech: Some acoustical correlates. Journal of the Acoustical Society of America, 52, 1238-1250.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html