Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.
Thesis title in Czech: Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.
Thesis title in English: The analysis of erors in the design of geometrical constructions.
Key words: rozbor, popis, konstrukce
English key words: analysis, design, construction
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2016
Date of assignment: 28.01.2016
Date and time of defence: 09.01.2018 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:08.12.2017
Date of proceeded defence: 09.01.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student:
- navrhne a vyzkouší sérii konstrukčních úloh na zkoumání rozboru konstrukce.
- provede experiment se žáky sekundy osmiletého gymnázia.
- výsledky experimentu podrobí analýze.
References
M. Rendl a N. Vondrová (eds.) Kritická místa matematiky na základní škole.
M. Hejný a F. Kuřina: Dítě, škola, matematika.
F. Kuřina: Deset pohledů na geometrii
O. Odvárko: Metody řešení matematických úloh
J. Hadamard: Lessons in geometry
Preliminary scope of work
Zavedení pojmu konstrukce a jejího rozboru v učebnicích matematiky.
Význam rozboru konstrukce z hlediska řešení konstrukčních úloh.
Popis testu a způsobu jeho zadání.
Popis výsledků testu.
Analýza žákovských chyb v rozborech testových úloh.
Preliminary scope of work in English
The introduction of the concept of geometrical construction and its analysis in mathematics textbooks.
The importance of the analysis of the construction for the solution of a construction problems.
Description of the test and the method of its implementation.
Description of the test results.
Analysis of student's errors in the design of test tasks.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html