Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením
Thesis title in Czech: Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením
Thesis title in English: Gender view at the provision of paid sexual assistance for people with disabilities
Key words: Člověk s postižením, sexuální asistence, sexualita
English key words: People with disabilities, sexual assistance, sexuality
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2016
Date of assignment: 28.01.2016
Date and time of defence: 31.05.2017 13:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:20.04.2017
Date of proceeded defence: 31.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce na téma ,,Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením“ se zabývá tématem sexuální asistence. Jak je vnímána sexuální asistence u nás a v zahraničí. Pro naši zemi je to projekt celkem nový a ještě plně nevyřešený. Dotazníkové zkoumání bylo zaměřeno na muže a ženy s postižením, jak vnímají vlastní intimitu, jestli se zajímají o sexuální asistenci a jestli by ji chtěli využít či využívat. Gendrové rozdíly na danou problematiku byly jasně zřetelné. Tímto šetřením jsme potvrdili potřeby lidí s postižením v sexuální oblasti. Využívání sexuální asistence v naší zemi má své opodstatnění a tato služba si najde své zastánce a uživatele.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis on "Gender perspective on the provision of paid sexual assistance to people with disabilities" deals with the topic of sexual assistance. How is sexual assistance perceived in our country and abroad? For our country, the project is quite new and not yet fully resolved. The questionnaire survey was focused on men and women with disabilities as they perceive their own intimacy, whether they are interested in sexual assistance and whether they would like to use it. Gender differences in the issue were clearly apparent. This survey has confirmed the needs of people with disabilities in the sexual area. The using of sexual assistance in our country has its merits and this service will find its supporters and users.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html