Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Afekt, výraz, performance: Transformace melodramatického excesu v díle Wernera Schroetera
Thesis title in Czech: Afekt, výraz, performance: Transformace melodramatického excesu v díle Wernera Schroetera
Thesis title in English: Affect, Expression, Performance: Transformation of Melodramatic Excess in the Work of Werner Schroeter
Key words: afekt|výraz|performance|melodramatický exces|dvousměrný pohyb|experimentální film|Werner Schroeter
English key words: affect|expression|performance|melodramatic excess|bidirectional movement|experimental film|Werner Schroeter
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Film Studies Department (21-KFS)
Supervisor: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.01.2016
Date of assignment: 23.01.2016
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 01.04.2016
Date and time of defence: 04.09.2017 10:00
Date of electronic submission:10.08.2017
Date of proceeded defence: 04.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své magisterské práci se budu zabývat jednou z možných cest, jak reinterpretovat melodramatickou poetiku v kontextu experimentálního filmu, kterou nastínil německý režisér Werner Schroeter. Jeho tvorba vycházela z konkrétní estetické charakteristiky melodramatu, jež se projevuje nejen v konvencionalizované žánrové podobě, nýbrž také v dílech s vyššími uměleckými ambicemi – z tzv. melodramatického excesu. Funkce tohoto excesu tradičně spočívá v hyperbolickém výrazu emocionálních stavů (zejména těch negativních) skrze hudbu, mizanscénu či tělesné symptomy, jež směřuje proti sociálním, psychickým a diskursivním omezením v utopické naději na absolutní sebevyjádření. Schroeter melodramatický exces využíval, byl si ovšem vědom jeho úskalí, plynoucích především z ryze subjektivního a reprezentativního pojetí emocí, a chtěl zajít dál.
Proto ve svých filmech na úkor individuálních pocitů rozvíjel afekty, neosobní, tranzitivní intenzity, které se vynořují v mezičase, kdy těla (případně tělo se svým okolím) přicházejí do kontaktu. Tyto intenzity nebylo možné vyjádřit formalizovanými melodramatickými gesty, proto je nahradil rituálními „výrazy-událostmi“, v nichž se afekty utvářejí tělesnou interakcí. Těla se v této performanci stávají autoreferenčními – neznačí předem hotové emocionální významy, ale produkují mezi-tělesné rezonance. Charakter této transformace melodramatického excesu přiblížím zejména na příkladu tří snímků: Smrt Marie Malibranové (1971), Den idiotů (1981) a Král růží (1986).
Metodologicky se budu opírat zejména o afektovou teorii, konkrétně její větev inspirované Baruchem Spinozou, Henrim Bergsonem a hlavně Gillesem Deleuzem a Félixem Guattarim, kteří stojí za výše uvedenou koncepcí afektu. V minulých letech bylo možné zaznamenat několik pokusů o aplikaci tohoto pojetí na film, které nicméně často vymezovali afekty pouze abstraktně a negativně, nezohledňovali dostatečně jejich procesuální, temporální dimenzi či nevolili úplně vhodné filmové materiály k ilustraci svých tezí – s těmito vadami se rovněž pokusím vypořádat. Kromě afektové teorie a dosavadních poznatků o melodramatu budu vycházet také ze spřízněné oblasti performance studies, především vzhledem k blízkosti Wernera Schroetera k avantgardnímu divadlu a performance artu.
References
Artaud, Antonin. Divadlo a jeho dvojenec. Praha: Herrmann & synové, 1994.
Bergson, Henri. Hmota a paměť. Praha: Oikoymenh, 2003.
Brinkema, Eugenie. The Forms of the Affects. Durham: Duke University Press, 2014.
Brooks, Peter. The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New Haven and London: Yale University Press, 1995.
Cull, Laura. Theatres of Immanence: Deleuze and the Ethics of Performance. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
del Río, Elena. Deleuze and the Cinemas of Performance: Powers of Affection. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
Deleuze, Gilles. Bergsonismus. Praha: Garamond, 2006.
Deleuze, Gilles. Expressionism in Philosophy: Spinoza. New York: Zone Books, 1990.
Deleuze, Gilles. Logika smyslu. Praha: Karolinum, 2013.
Deleuze, Gilles. Francis Bacon: The Logic of Sensation. London and New York: Continuum, 2003.
Deleuze, Gilles. Film 2: Obraz-čas. Praha: Národní filmový archiv, 2006.
Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. New York: Penguin Books, 2009.
Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. Tisíc plošin. Praha: Herrmann & synové, 2011.
Fischer-Lichte, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011.
Foucault, Michel. Sade, Sargeant of Sex. In: Lotringer, Sylvére (ed.) Foucault Live: Collected Interviews 1961-1984. New York: MIT Press, 1996, s. 186-189.
Foucault, Michel. Passion According to Werner Schroeter. In: Lotringer, Sylvére (ed.) Foucault Live: Collected Interviews 1961-1984. New York: MIT Press, 1996, s. 313-321.
Gregg, Melissa, Seigworth, Gregory J. (ed.) The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press, 2010.
Langford, Michelle. Allegorical Images: Tableau, Time and Gesture in the Cinema of Werner Schroeter. Bristol: Intellect, 2006.
Massumi, Brian. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Minneapolis: Minnesota University Press, 2002.
Massumi, Brian (ed.) Shock to Thought: Expression After Deleuze and Guattari. London: Routledge, 2002.
Massumi, Brian. Semblance and Event: Activist Philosophy and the Occurrent Arts. New York: The MIT Press, 2011.
Murphy, Richard. Poetika hysterie: expresionistické drama a melodramatická imaginace. In: Teoretizace avantgardy: modernismus, expresionismus a problém postmoderny. Brno: Host, 2010, s. 131-164.
Shaviro, Steven. The Cinematic Body. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
Shaviro, Steven. Post-Cinematic Affect. Ropley: Zero Books, 2010.
Schroeter, Werner. Tage im Dämmer, Nächte im Rausch: Autobiographie. Berlin: Aufbau Verlag, 2011.
Spinoza, Benedikt. Etika. Praha: Svoboda, 1977.
Vojvodík, Josef. Povrch, skrytost, ambivalence: Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo, 2008.
Vojvodík, Josef. Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století. Praha: Argo, 2014.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html