Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Legitimita umělých potratů dnes
Thesis title in Czech: Legitimita umělých potratů dnes
Thesis title in English: The Question of Abortion Today
Key words: aplikovaná etika|potrat|morální status plodu|svoboda volby|ženská práva|práva otců|osoba|sex|tělesná integrita|diskurz
English key words: applied ethics|abortion|moral status of fetus|pro-choice|women‘s rights|father rights|person|sex|bodily integrity|discourse
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.01.2016
Date of assignment: 19.01.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 04.02.2016
Date and time of defence: 24.01.2018 10:00
Date of electronic submission:29.12.2017
Date of proceeded defence: 24.01.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Následující filozofická práce se věnuje etickým problémům spojeným s umělými potraty, a to předevšim v kontextu současné české společnosti. Text je postaven na analýze pro i protipotratových argumentů a pokouší se předvést jejich slabé a silné stránky. Práce se naopak vymezuje proti argumentaci vedené na základě předpokladů o morálním či právním statutu plodu nebo předpokladů o nezcizitelných právech. V závěru práce je potratová problematika dána do souvislosti s obtížemi současné etiky. Cílem práce je znovu vyzdvihnout závažnost potratové problematiky a v tomto kontextu položit otázku po dněsním smylu etiky.
References
Rosalind Hursthouse: Beginning lives, New York 1987.
John. T. Noonan, ed.: The Morality of Abortion, London 1970.
Michael Tooley: Abortion and Infanticide, New York 1983.
L. W. Summer: Abortion and Moral Theory, New Jersey 1981.
Ronald Dworkin: Life's Dominion, New York 1993.
Stephen Schwarz: The Moral Question of Abortion, Chicago 1990.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html