Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Etické aspekty v díle Karla Čapka, zejména v dramatech Bílá nemoc a Matka
Thesis title in Czech: Etické aspekty v díle Karla Čapka, zejména v dramatech Bílá nemoc a Matka
Thesis title in English: Ethical Aspects in the Work of Karel Čapek, esp. in the Dramas Bílá nemoc and Matka
Key words: Karel Čapek, Matka, Bílá nemoc, apokryfy, povídky, pragmatismus, etika, filosofie
English key words: Karel Čapek, The Mother, The White Disease, apocryphas, stories, pragmatism, ethics, philosophy
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.01.2016
Date of assignment: 18.01.2016
Confirmed by Study dept. on: 26.01.2016
Date and time of defence: 06.09.2016 10:00
Date of electronic submission:13.06.2016
Date of submission of printed version:16.06.2016
Date of proceeded defence: 06.09.2016
Reviewers: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Guidelines
1) Úvod
2) Život Karla Čapka ve zkratce
3) Dějinný kontext Čapkova díla
4) Ohlas Čapkova díla ve světě
5) Filosofické aspekty Čapkova díla
i) Čapkův pragmatismus
(a) Pragmatismus a etika
6) Etické koncepce v Čapkově díle
i) Čapkovy povídky a jejich morální poslání
ii) Kniha apokryfů a její etický kontext
iii) Etika v Bílé nemoci
iv) Etika v Matce
7) Závěr
References
BRADBROOKOVÁ 2006 -- BRADBROOKOVÁ Bohuslava: Karel Čapek. Praha 2006
BRANŽOVSKÝ 1963 -- BRANŽOVSKÝ Josef: Karel Čapek, světový názor a umění. Praha 1963
BURIÁNEK 1978 -- BURIÁNEK František: Karel Čapek. Praha 1978
ČAPEK 1918 -- ČAPEK Karel: Pragmatismus čili Filosofie praktického života. Praha 1918
ČAPEK 1987 -- ČAPEK Karel: Univerzitní studie. Praha 1987
ČAPEK 2000 -- ČAPEK Karel: Kniha apokryfů. Praha 2000
ČAPEK 2004 -- ČAPEK Karel: Matka. Praha 2004
ČAPEK 2005 -- ČAPEK Karel: Tichý hlas; neznámé i známé texty z roku 1938. Praha 2005
ČAPEK 2008 -- ČAPEK Karel: Bílá nemoc. Praha 2008
ČERMÁK 2007 -- ČERMÁK František: Slovník Karla Čapka. Praha 2007
ČERNÝ 1936 -- ČERNÝ Václav: Karel Čapek. Praha 1936
DANDOVÁ 2000 -- DANDOVÁ Marta: Karel Čapek – Přijatá korespondence. Praha 2000
HALÍK 1983 -- HALÍK Miroslav: Karel Čapek; život a dílo v datech. Praha 1983
KLÍMA 1962 -- KLÍMA Ivan: Karel Čapek. Praha 1962
KOLEKTIV 1988 -- KOLEKTIV: Kniha o Čapkovi. Praha 1988
KUDĚLKA 1987 -- KUDĚLKA Viktor: Boje o Karla Čapka. Praha 1987
MALEVIČ 1999 -- MALEVIČ Oleg Michajlovič: Bratři Čapkové. Praha 1999
MED 2010 -- MED Jaroslav: Literární život ve stínu Mnichova. Praha 2010
SCHEINPFLUG 1991 -- SCHEINPFLUG Karel: Můj švagr Karel Čapek. Praha 1991
SCHEINPFLUGOVÁ 2008 -- SCHEINPFLUGOVÁ Olga: Živý jako nikdo z nás. Praha 2008
SCHEINPFLUGOVÁ 2012 -- SCHEINPFLUGOVÁ Olga: Byla jsem na světě. Praha 2012
VINEN 2007 -- VINEN Richard: Evropa dvacátého století. Praha 2007
Preliminary scope of work
Práce se zabývá tvorbou Karla Čapka v soudobém historickém, politickém a společenském kontextu se zaměřením na dramata Bílá nemoc a Matka. Práce má za cíl v dílech Karla Čapka dešifrovat etické aspekty a odkazy na morální hodnoty společnosti v návaznosti na neustále se zhoršující situaci demokratické Evropy v období mezi světovými válkami.
Preliminary scope of work in English
The main topic of this thesis is the work of Karel Čapek in actual historical, political and social context with focus on the dramas The White Disease and The Mother. The aim of this paper is to decode the ethical aspects and the references to the moral values connected to the deterioration of the whole situation in democratic Europe between the world wars in Čapek’s work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html