Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti.
Thesis title in Czech: Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti.
Thesis title in English: Comparison of the effectiveness of manual therapy and therapy using exercises in muscle postural ligations for painful neck syndromes
Key words: chronické bolesti šíje, krční páteř, cvičení, mobilizace, NDI
English key words: chronic neck pain, cervical spine, exercise, mobilization, NDI
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.01.2016
Date of assignment: 08.01.2016
Date and time of defence: 19.09.2017 13:00
Date of electronic submission:24.08.2017
Date of submission of printed version:24.08.2017
Date of proceeded defence: 19.09.2017
Reviewers: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Studie se zúčastnilo celkem 30 probandů s chronickými bolestmi šíje, kteří byli náhodně rozděleni do třech skupin po 10. V první skupině byla náplní léčebná tělesná výchova, ve druhé skupině terapie měkkými a mobilizačními technikami (manipulacemi) a ve třetí skupině šlo o kombinaci obou terapií. Probandi byli individuálně ošetřeni v pěti návštěvách po půl hodině. Hodnotícími metodami byly NRS, NDI a goniometrie. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Office Excel.
Preliminary scope of work in English
The study involved a total of 30 probands with chronic neck pain, randomly divided into three groups of 10. In the first group the subject was health exercise, in the second group therapy with mobilization (manipulations) techniques and in the third group was a combination of both therapies. Probands were individually treated in five visits, 30 minutes for one visit. The evaluation methods were NRS, NDI and goniometry. The data was evaluated in Microsoft Office Excel.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html